„Noc ową oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Mądrości 18,6

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Łukasza 3,36

World English Bible

the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,
Ewangelia Łukasza 3,36

Biblia Brzeska

Który był syn Arfarad, który był syn Sem, który był syn Noe, który był syn Lamecha.
Ewangelia św. Łukasza 3,36

Biblia Gdańska (1632)

Syna Kainowego, syna Arfaksadowego, syna Semowego, syna Noego, syna Lamechowego,
Łukasza 3,36

Biblia Gdańska (1881)

Syna Kainowego, syna Arfaksadowego, syna Semowego, syna Noego, syna Lamechowego,
Łukasza 3,36

Biblia Tysiąclecia

syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
Ewangelia wg św. Łukasza 3,36

Biblia Warszawska

Syna Kainama, syna Arpachszada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
Ewangelia św. Łukasza 3,36

Biblia Jakuba Wujka

który był Kainan, który był Arfaksad, który był Sem, który był Noe, który był Lamech,
Ewangelia wg św. Łukasza 3,36

Nowa Biblia Gdańska

Kainama, Arfaksada, Sema, Noego, Lamecha,
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 3,36

Biblia Przekład Toruński

Syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
Ewangelia Łukasza 3,36

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha;
Ewangelia Łukasza 3,36

American Standard Version

the [son] of Cainan, the [son] of Arphaxad, the [son] of Shem, the [son] of Noah, the [son] of Lamech,
Ewangelia Łukasza 3,36

Clementine Vulgate

qui fuit Cainan, qui fuit Arphaxad, qui fuit Sem, qui fuit No, qui fuit Lamech,
Ewangelia Łukasza 3,36

King James Version

Which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe, which was the son of Lamech,
Ewangelia Łukasza 3,36

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

του καιναν του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ
Ewangelia Łukasza 3,36

Young's Literal Translation

the [son] of Salah, the [son] of Cainan, the [son] of Arphaxad, the [son] of Shem, the [son] of Noah, the [son] of Lamech,
Ewangelia Łukasza 3,36

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić