„Nie pisałem wam, jako nie znającym prawdy, ale jako ją znającym, a iż każde kłamstwo nie jest z prawdy.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List św. Jana 2,21

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Łukasza 3,29

World English Bible

the son of Josa, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi,
Ewangelia Łukasza 3,29

Biblia Brzeska

Który był syn Joze, który był syn Eliezer, który był syn Jorym, który był syn Mata, który był syn Lewi.
Ewangelia św. Łukasza 3,29

Biblia Gdańska (1632)

Syna Jozego, syna Elijezerowego, syna Jorymowego, syna Mattatego, syna Lewiego,
Łukasza 3,29

Biblia Gdańska (1881)

Syna Jozego, syna Elijezerowego, syna Jorymowego, syna Mattatego, syna Lewiego,
Łukasza 3,29

Biblia Tysiąclecia

syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego,
Ewangelia wg św. Łukasza 3,29

Biblia Warszawska

Syna Jozuego, syna Eliezera, syna Joryma, syna Mattata, syna Lewiego,
Ewangelia św. Łukasza 3,29

Biblia Jakuba Wujka

który był Jesu, który był Eliezer, który był Jorym, który był Matat, który był Lewi,
Ewangelia wg św. Łukasza 3,29

Nowa Biblia Gdańska

Jozego, Eliezera, Jorima, Mattata, Lewiego,
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 3,29

Biblia Przekład Toruński

Syna Jozesa, syna Eliezera, syna Joreima, syna Mattata, syna Lewiego,
Ewangelia Łukasza 3,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Syna Jozego, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego;
Ewangelia Łukasza 3,29

American Standard Version

the [son] of Jesus, the [son] of Eliezer, the son of Jorim, the [son] of Matthat, the [son] of Levi,
Ewangelia Łukasza 3,29

Clementine Vulgate

qui fuit Jesu, qui fuit Eliezer, qui fuit Jorim, qui fuit Mathat, qui fuit Levi,
Ewangelia Łukasza 3,29

King James Version

Which was the son of Jose, which was the son of Eliezer, which was the son of Jorim, which was the son of Matthat, which was the son of Levi,
Ewangelia Łukasza 3,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

του ιωση του ελιεζερ του ιωρειμ του ματθατ του λευι
Ewangelia Łukasza 3,29

Young's Literal Translation

the [son] of Jose, the [son] of Eliezer, the [son] of Jorim, the [son] of Matthat,
Ewangelia Łukasza 3,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić