„Potem Dawid pobił Hadadezera, syna Rechoba, króla Soby, gdy ten wyprawił się, ażeby przywrócić swoją władzę nad rzeką Eufrat.”

Biblia Warszawska: II Księga Samuela 8,3

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Łukasza 3,22

World English Bible

and the Holy Spirit descended in a bodily form, as a dove, on him, and a voice came out of the sky, saying "You are my beloved Son. In you I am well pleased."
Ewangelia Łukasza 3,22

Biblia Brzeska

A zstąpił nań Duch święty w osobie cielesnej jako gołębica i stał się głos z nieba mówiąc: Ty jesteś on namilszy Syn mój. W tobieć przestawam.
Ewangelia św. Łukasza 3,22

Biblia Gdańska (1632)

I zstąpił nań Duch Święty w kształcie cielesnym jako gołębica, i stał się głos z nieba, mówiąc: Tyś jest on Syn mój miły; w tobie mi się upodobało.
Łukasza 3,22

Biblia Gdańska (1881)

I zstąpił nań Duch Święty w kształcie cielesnym jako gołębica, i stał się głos z nieba, mówiąc: Tyś jest on Syn mój miły; w tobie mi się upodobało.
Łukasza 3,22

Biblia Tysiąclecia

i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Ewangelia wg św. Łukasza 3,22

Biblia Warszawska

I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
Ewangelia św. Łukasza 3,22

Biblia Jakuba Wujka

i zstąpił nań Duch święty w osobie cielesnej jako gołębica, i zstał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój miły, w tobiem upodobał sobie.
Ewangelia wg św. Łukasza 3,22

Nowa Biblia Gdańska

I spłynął na niego Duch Święty, w cielesnym wyglądzie jak gołębica. Pojawił się też głos z Nieba, mówiący: Ty jesteś Mój Syn umiłowany, w tobie upodobałem.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 3,22

Biblia Przekład Toruński

I zstąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej, jakby gołębica, i rozległ się głos z nieba, mówiący: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie.
Ewangelia Łukasza 3,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie.
Ewangelia Łukasza 3,22

American Standard Version

and the Holy Spirit descended in a bodily form, as a dove, upon him, and a voice came out of heaven, Thou art my beloved Son; in thee I am well pleased.
Ewangelia Łukasza 3,22

Clementine Vulgate

et descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut columba in ipsum : et vox de clo facta est : Tu es filius meus dilectus, in te complacui mihi.
Ewangelia Łukasza 3,22

King James Version

And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven, which said, Thou art my beloved Son; in thee I am well pleased.
Ewangelia Łukasza 3,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και καταβηναι το πνευμα το αγιον σωματικω ειδει ωσει περιστεραν επ αυτον και φωνην εξ ουρανου γενεσθαι λεγουσαν συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν σοι ηυδοκησα
Ewangelia Łukasza 3,22

Young's Literal Translation

and the Holy Spirit came down in a bodily appearance, as if a dove, upon him, and a voice came out of heaven, saying, `Thou art My Son -- the Beloved, in thee I did delight.`
Ewangelia Łukasza 3,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić