„Błogosławiony, kto doczeka i dojdzie do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Daniela 12,12

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Łukasza 3,2

World English Bible

in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness.
Ewangelia Łukasza 3,2

Biblia Brzeska

Gdy nawyższemi kapłany byli Annas i Kajafasz, stało się słowo Pańskie do Jana, Zachariaszowego syna, na puszczy.
Ewangelia św. Łukasza 3,2

Biblia Gdańska (1632)

Za najwyższych kapłanów Annasza i Kaifasza, stało się słowo Boże do Jana, Zacharyjaszowego syna, na puszczy.
Łukasza 3,2

Biblia Gdańska (1881)

Za najwyższych kapłanów Annasza i Kaifasza, stało się słowo Boże do Jana, Zacharyjaszowego syna, na puszczy.
Łukasza 3,2

Biblia Tysiąclecia

za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Ewangelia wg św. Łukasza 3,2

Biblia Warszawska

Za arcykapłanów Annasza i Kaifasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Ewangelia św. Łukasza 3,2

Biblia Jakuba Wujka

za nawyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, zstało się słowo pańskie do Jana, Zachariaszowego syna, na puszczy.
Ewangelia wg św. Łukasza 3,2

Nowa Biblia Gdańska

Za arcykapłanów Annasza i Kaifasza - na pustkowiu pojawiło się słowo Boga do Jana, syna Zachariasza.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 3,2

Biblia Przekład Toruński

Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustkowiu.
Ewangelia Łukasza 3,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Ewangelia Łukasza 3,2

American Standard Version

in the highpriesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came unto John the son of Zacharias in the wilderness.
Ewangelia Łukasza 3,2

Clementine Vulgate

sub principibus sacerdotum Anna et Caipha : factum est verbum Domini super Joannem, Zachari filium, in deserto.
Ewangelia Łukasza 3,2

King James Version

Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John the son of Zacharias in the wilderness.
Ewangelia Łukasza 3,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

επ αρχιερεων αννα και καιαφα εγενετο ρημα θεου επι ιωαννην τον του ζαχαριου υιον εν τη ερημω
Ewangelia Łukasza 3,2

Young's Literal Translation

Annas and Caiaphas being chief priests -- there came a word of God unto John the son of Zacharias, in the wilderness,
Ewangelia Łukasza 3,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić