„W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List św. Jana 4,10

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Łukasza 3,18

World English Bible

Then with many other exhortations he preached good news to the people,
Ewangelia Łukasza 3,18

Biblia Brzeska

A tak wiele inych rzeczy napominając opowiedał ludowi.
Ewangelia św. Łukasza 3,18

Biblia Gdańska (1632)

A tak wiele i innych rzeczy napominając, odpowiadał ludowi.
Łukasza 3,18

Biblia Gdańska (1881)

A tak wiele i innych rzeczy napominając, odpowiadał ludowi.
Łukasza 3,18

Biblia Tysiąclecia

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Ewangelia wg św. Łukasza 3,18

Biblia Warszawska

Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę.
Ewangelia św. Łukasza 3,18

Biblia Jakuba Wujka

Wieleć i innych rzeczy, napominając, opowiedał ludowi.
Ewangelia wg św. Łukasza 3,18

Nowa Biblia Gdańska

Nadto wiele głosił ludowi, wzywając także innych.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 3,18

Biblia Przekład Toruński

W wielu też i innych słowach zachęty, głosił dobrą nowinę ludowi.
Ewangelia Łukasza 3,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A tak głosząc, dawał ludziom jeszcze wiele innych napomnień.
Ewangelia Łukasza 3,18

American Standard Version

With many other exhortations therefore preached he good tidings unto the people;
Ewangelia Łukasza 3,18

Clementine Vulgate

Multa quidem et alia exhortans evangelizabat populo.
Ewangelia Łukasza 3,18

King James Version

And many other things in his exhortation preached he unto the people.
Ewangelia Łukasza 3,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πολλα μεν ουν και ετερα παρακαλων ευηγγελιζετο τον λαον
Ewangelia Łukasza 3,18

Young's Literal Translation

And, therefore, indeed with many other things, exhorting, he was proclaiming good news to the people,
Ewangelia Łukasza 3,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić