„Aby zostało w was wysławione Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, a wy w nim, według łaski naszego Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Tesaloniczan 1,12

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Łukasza 2,29

World English Bible

"Now let you your servant depart, Lord, According to your word, in peace;
Ewangelia Łukasza 2,29

Biblia Brzeska

Teraz Panie odpuszczasz sługę twego w pokoju, według słowa twego.
Ewangelia św. Łukasza 2,29

Biblia Gdańska (1632)

Teraz puszczasz sługę twego, Panie! według słowa twego, w pokoju
Łukasza 2,29

Biblia Gdańska (1881)

Teraz puszczasz sługę twego, Panie! według słowa twego, w pokoju:
Łukasza 2,29

Biblia Tysiąclecia

Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,29

Biblia Warszawska

Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju,
Ewangelia św. Łukasza 2,29

Biblia Jakuba Wujka

Teraz puszczasz sługę twego, Panie, w pokoju według słowa Twego,
Ewangelia wg św. Łukasza 2,29

Nowa Biblia Gdańska

Teraz w pokoju odprawisz swego sługę, Władco, według Twojego Słowa.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,29

Biblia Przekład Toruński

Teraz Władco, uwalniasz swojego sługę w pokoju, według Twojego Słowa;
Ewangelia Łukasza 2,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie, w pokoju, według twego słowa;
Ewangelia Łukasza 2,29

American Standard Version

Now lettest thou thy servant depart, Lord, According to thy word, in peace;
Ewangelia Łukasza 2,29

Clementine Vulgate

[Nunc dimittis servum tuum Domine,secundum verbum tuum in pace :
Ewangelia Łukasza 2,29

King James Version

Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word:
Ewangelia Łukasza 2,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη
Ewangelia Łukasza 2,29

Young's Literal Translation

`Now Thou dost send away Thy servant, Lord, according to Thy word, in peace,
Ewangelia Łukasza 2,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić