„Ale po trzech dniach po uczynieniu z nimi przymierza, usłyszeli, że blisko ich byli, a iż w pośrodku ich mieszkali.”

Biblia Gdańska (1632): Jozuego 9,16

Porównanie wersetów
World English Bible - Dzieje Apostolskie 2,4

World English Bible

They were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other languages, as the Spirit gave them the ability to speak.
Dzieje Apostolskie 2,4

Biblia Brzeska

A tak napełnieni są wszyscy Duchem świętym, a poczęli mówić obcemi języki, jako im Duch on dawał wymawiać.
Dzieje Apostolskie 2,4

Biblia Gdańska (1632)

I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innemi językami, jako im Duch on dawał wymawiać.
Dzieje Apostolskie 2,4

Biblia Gdańska (1881)

I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innemi językami, jako im Duch on dawał wymawiać.
Dzieje Apostolskie 2,4

Biblia Tysiąclecia

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Dzieje Apostolskie 2,4

Biblia Warszawska

I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.
Dzieje Apostolskie 2,4

Biblia Jakuba Wujka

I napełnieni byli wszyscy Ducha świętego, i poczęli mówić rozmaitemi językami, jako im Duch święty wymawiać dawał.
Dzieje Apostolskie 2,4

Nowa Biblia Gdańska

Więc wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym oraz zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch dawał wypowiedzieć.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 2,4

Biblia Przekład Toruński

I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dawał im się wypowiadać.
Dzieje Apostolskie 2,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Dzieje Apostolskie 2,4

American Standard Version

And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
Dzieje Apostolskie 2,4

Clementine Vulgate

et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, et cperunt loqui variis linguis, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis.
Dzieje Apostolskie 2,4

King James Version

And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
Dzieje Apostolskie 2,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και επλησθησαν απαντες πνευματος αγιου και ηρξαντο λαλειν ετεραις γλωσσαις καθως το πνευμα εδιδου αυτοις αποφθεγγεσθαι
Dzieje Apostolskie 2,4

Young's Literal Translation

and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, according as the Spirit was giving them to declare.
Dzieje Apostolskie 2,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić