„Lektykę kazał sobie zrobić król Salomon z drzewa Libanu.”

Biblia Warszawska: Pieśń nad Pieśniami 3,9

Porównanie wersetów
World English Bible - 2 List do Koryntian 1,8

World English Bible

For we don't desire to have you uninformed, brothers, concerning our affliction which happened to us in Asia, that we were weighed down exceedingly, beyond our power, so much that we despaired even of life.
2 List do Koryntian 1,8

Biblia Brzeska

Abowiem nie chcemy, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! O ucisku naszym, któryśmy mieli w Azjej, to jest, iżeśmy barzo nad przemożenie nasze byli obciążeni, tak iżeśmy prawie zwątpili i o żywocie.
2 List św. Pawła do Koryntian 1,8

Biblia Gdańska

Albowiem nie chcemy, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! o ucisku naszym, który nas spotkał w Azyi, iżeśmy nazbyt byli obciążeni i nad możność, tak iżeśmy byli poczęli wątpić i o żywocie.
2 Koryntów 1,8

Biblia Tysiąclecia

Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem.
2 List do Koryntian 1,8

Biblia Warszawska

Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym;
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,8

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o ucisku naszym, który się zstał w Azyjej: iżeśmy byli nazbyt obciążeni, nad siłę, tak że nam też teskno było żyć.
2 List do Koryntian 1,8

Nowa Biblia Gdańska

Bo nie chcemy, abyście się mylili, bracia, z powodu naszego utrapienia, które się wydarzyło w Azji. Gdyż w nadmiarze, ponad możność zostaliśmy obciążeni, tak, że wątpiliśmy też co do życia.
Drugi list do Koryntian 1,8

Biblia Przekład Toruński

Bo nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o naszym ucisku, który nas spotkał w Azji, że ponad miarę i ponad naszą siłę byliśmy obciążeni, tak że zaczęliśmy wątpić i o życiu,
2 List do Koryntian 1,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji, że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły, tak że zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy.
II List do Koryntian 1,8

American Standard Version

For we would not have you ignorant, brethren, concerning our affliction which befell [us] in Asia, that we were weighed down exceedingly, beyond our power, insomuch that we despaired even of life:
2 List do Koryntian 1,8

Clementine Vulgate

Non enim volumus ignorare vos, fratres, de tribulatione nostra, qu facta est in Asia, quoniam supra modum gravati sumus supra virtutem, ita ut tderet nos etiam vivere.
2 List do Koryntian 1,8

King James Version

For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, insomuch that we despaired even of life:
2 List do Koryntian 1,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ου γαρ θελομεν υμας αγνοειν αδελφοι υπερ της θλιψεως ημων της γενομενης ημιν εν τη ασια οτι καθ υπερβολην εβαρηθημεν υπερ δυναμιν ωστε εξαπορηθηναι ημας και του ζην
2 List do Koryntian 1,8

Young's Literal Translation

For we do not wish you to be ignorant, brethren, of our tribulation that happened to us in Asia, that we were exceedingly burdened above [our] power, so that we despaired even of life;
2 List do Koryntian 1,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić