„Aby obfitowała wasza chluba w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy znowu przybędę do was.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Filipian 1,26

Porównanie wersetów
World English Bible - 2 List do Koryntian 1,22

World English Bible

who also sealed us, and gave us the down payment of the Spirit in our hearts.
2 List do Koryntian 1,22

Biblia Brzeska

Który też zapieczętował nas i dał zadatek ducha w sercach naszych.
2 List św. Pawła do Koryntian 1,22

Biblia Gdańska

Który też zapieczętował nas i dał zadatek Ducha w serca nasze.
2 Koryntów 1,22

Biblia Tysiąclecia

On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
2 List do Koryntian 1,22

Biblia Warszawska

Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,22

Biblia Jakuba Wujka

który też zapieczętował nas i dał zadatek Ducha w sercach naszych.
2 List do Koryntian 1,22

Nowa Biblia Gdańska

Ten, co nas sobie zapieczętował oraz dał też zadatek Ducha w naszych sercach.
Drugi list do Koryntian 1,22

Biblia Przekład Toruński

Który też położył na nas pieczęć i dał zadatek Ducha w nasze serca.
2 List do Koryntian 1,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek.
II List do Koryntian 1,22

American Standard Version

who also sealed us, and gave [us] the earnest of the Spirit in our hearts.
2 List do Koryntian 1,22

Clementine Vulgate

qui et signavit nos, et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris.
2 List do Koryntian 1,22

King James Version

Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts.
2 List do Koryntian 1,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο και σφραγισαμενος ημας και δους τον αρραβωνα του πνευματος εν ταις καρδιαις ημων
2 List do Koryntian 1,22

Young's Literal Translation

who also sealed us, and gave the earnest of the Spirit in our hearts.
2 List do Koryntian 1,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić