„A teraz wiecie, co przeszkadza, aby on był objawion czasu swego.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 2,6

Porównanie wersetów
World English Bible - 2 List do Koryntian 1,12

World English Bible

For our boasting is this: the testimony of our conscience, that in holiness and sincerity of God, not in fleshly wisdom but in the grace of God we behaved ourselves in the world, and more abundantly toward you.
2 List do Koryntian 1,12

Biblia Brzeska

Abowiem toć jest przechwalanie nasze, świadectwo sumnienia naszego, iż z prostością i szczerością Bożą, nie z mądrością cielesną, ale z łaską Bożą przebywaliśmy na świecie, a zwłaszcza miedzy wami.
2 List św. Pawła do Koryntian 1,12

Biblia Gdańska

Albowiem toć jest chluba nasza, świadectwo sumienia naszego, żeśmy w prostocie i w szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w łasce Bożej na świecie obcowali, a najwięcej między wami.
2 Koryntów 1,12

Biblia Tysiąclecia

Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was.
2 List do Koryntian 1,12

Biblia Warszawska

To bowiem jest chlubą naszą: Świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,12

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem ta jest pochwała nasza, świadectwo sumnienia naszego: iż w prostości serca i szczerości Bożej, a nie w mądrości cielesnej, ale w łasce Bożej obcowaliśmy na tym świecie, a nawięcej u was.
2 List do Koryntian 1,12

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż tą jest nasza chluba, świadectwo naszego sumienia, że przebywaliśmy na świecie - choć w większym stopniu między wami - nie w mądrości ciała wewnętrznego, ale w prostocie i prawości Boga.
Drugi list do Koryntian 1,12

Biblia Przekład Toruński

To bowiem jest naszą chlubą – świadectwo naszego sumienia, że żyliśmy na tym świecie w prostocie, w szczerości Boga, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Boga, a tym obficiej u was.
2 List do Koryntian 1,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To bowiem jest naszą chlubą: świadectwo naszego sumienia, że w prostocie i w szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w łasce Boga postępowaliśmy na świecie, a szczególnie względem was.
II List do Koryntian 1,12

American Standard Version

For our glorifying is this, the testimony of our conscience, that in holiness and sincerity of God, not in fleshly wisdom but in the grace of God, we behaved ourselves in the world, and more abundantly to you-ward.
2 List do Koryntian 1,12

Clementine Vulgate

Nam gloria nostra hc est : testimonium conscienti nostr, quod in simplicitate cordis et sinceritate Dei, et non in sapientia carnali, sed in gratia Dei, conversati sumus in hoc mundo : abundantius autem ad vos.
2 List do Koryntian 1,12

King James Version

For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward.
2 List do Koryntian 1,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

η γαρ καυχησις ημων αυτη εστιν το μαρτυριον της συνειδησεως ημων οτι εν απλοτητι και ειλικρινεια θεου ουκ εν σοφια σαρκικη αλλ εν χαριτι θεου ανεστραφημεν εν τω κοσμω περισσοτερως δε προς υμας
2 List do Koryntian 1,12

Young's Literal Translation

For our glorying is this: the testimony of our conscience, that in simplicity and sincerity of God, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we did conduct ourselves in the world, and more abundantly toward you;
2 List do Koryntian 1,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić