„Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich.”

Biblia Warszawska: List św. Judy 1,10

Porównanie wersetów
World English Bible - 1 List do Tesaloniczan 3,7

World English Bible

for this cause, brothers, we were comforted over you in all our distress and affliction through your faith.
1 List do Tesaloniczan 3,7

Biblia Brzeska

A przetoż, bracia! Jesteśmy pocieszeni z was w każdym utrapieniu i potrzebie naszej przez wiarę waszę.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,7

Biblia Gdańska

Dlatego pocieszeni jesteśmy, bracia! z was w każdym utrapieniu i potrzebie naszej przez wiarę waszę;
1 Tesalonicensów 3,7

Biblia Tysiąclecia

zostaliśmy dzięki wam, bracia, pocieszeni: przez wiarę waszą we wszelkiej potrzebie i naszym ucisku.
1 List do Tesaloniczan 3,7

Biblia Warszawska

Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze,
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,7

Biblia Jakuba Wujka

Dlatego, bracia, jesteśmy pocieszeni z was w każdej doległości i utrapieniu naszym przez wiarę waszę:
1 List do Tesaloniczan 3,7

Nowa Biblia Gdańska

Przez to zostaliśmy przez was zachęceni, bracia - przez waszą wiarę - przeciwko każdemu, naszemu utrapieniu i konieczności.
Pierwszy list do Tesaloniczan 3,7

Biblia Przekład Toruński

Przez to zostaliśmy zachęceni przez was, bracia, w każdym naszym utrapieniu i potrzebie, przez waszą wiarę;
1 List do Tesaloniczan 3,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego dzięki wam, bracia, zostaliśmy pocieszeni przez waszą wiarę we wszelkim naszym ucisku i potrzebie.
I List do Tesaloniczan 3,7

American Standard Version

for this cause, brethren, we were comforted over you in all our distress and affliction through your faith:
1 List do Tesaloniczan 3,7

Clementine Vulgate

ideo consolati sumus, fratres, in vobis in omni necessitate et tribulatione nostra, per fidem vestram,
1 List do Tesaloniczan 3,7

King James Version

Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith:
1 List do Tesaloniczan 3,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δια τουτο παρεκληθημεν αδελφοι εφ υμιν επι παση τη θλιψει και αναγκη ημων δια της υμων πιστεως
1 List do Tesaloniczan 3,7

Young's Literal Translation

because of this we were comforted, brethren, over you, in all our tribulation and necessity, through your faith,
1 List do Tesaloniczan 3,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić