„Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 2 List Jana 1,1

Porównanie wersetów
World English Bible - 1 List Piotra 1,1

World English Bible

Peter, an apostle of Jesus Christ, to the chosen ones who are living as aliens in the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,
1 List Piotra 1,1

Biblia Brzeska

Piotr, apostoł Jezu Krystusów, przychodniom rozproszonym po Poncie, po Galacyjej, Kappadocyjej, Azjej i Bitynijej.
1 List św. Piotra 1,1

Biblia Gdańska (1632)

Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, przychodniom rozproszonym w Poncie, w Galacyi, w Kapadocyi, w Azji i w Bitynii;
1 Piotra 1,1

Biblia Gdańska (1881)

Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, przychodniom rozproszonym w Poncie, w Galacyi, w Kapadocyi, w Azji i w Bitynii;
1 Piotra 1,1

Biblia Tysiąclecia

Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,
1 List św. Piotra 1,1

Biblia Warszawska

Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych
1 List św. Piotra 1,1

Biblia Jakuba Wujka

Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, wybranym przychodniom rozproszenia Pontu, Galacyjej, Kappadocyjej, Azyjej i Bitynijej,
1 List św. Piotra 1,1

Nowa Biblia Gdańska

Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, co przebywają w innych miejscach rozproszenia; z Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji oraz Bitynii,
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,1

Biblia Przekład Toruński

Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,
1 List Piotra 1,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii;
I List Piotra 1,1

American Standard Version

Peter, an apostle of Jesus Christ, to the elect who are sojourners of the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,
1 List Piotra 1,1

Clementine Vulgate

Petrus Apostolus Jesu Christi, electis advenis dispersionis Ponti, Galati, Cappadoci, Asi, et Bithyni,
1 List Piotra 1,1

King James Version

Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,
1 List Piotra 1,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πετρος αποστολος ιησου χριστου εκλεκτοις παρεπιδημοις διασπορας ποντου γαλατιας καππαδοκιας ασιας και βιθυνιας
1 List Piotra 1,1

Young's Literal Translation

Peter, an apostle of Jesus Christ, to the choice sojourners of the dispersion of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,
1 List Piotra 1,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić