„Oto ich dobra nie są w ręku ich, a przetoż rada niepobożnych daleko jest ode mnie.”

Biblia Brzeska: Księga Hioba 21,16

Porównanie wersetów
World English Bible - 1 Księga Kronik 28,13

World English Bible

also for the courses of the priests and the Levites, and for all the work of the service of the house of Yahweh, and for all the vessels of service in the house of Yahweh;
1 Księga Kronik 28,13

Biblia Brzeska

I dla pocztów kapłańskich i Lewitów i dla wszytkich spraw posługi w domu Pańskim i dla wszytkiego sprzętu, którym w nim służyć miano.
1 Księga Kronik 28,13

Biblia Gdańska (1632)

I dla pocztów kapłańskich, i Lewitów, i dla wszystkiej pracy w usłudze domu Pańskiego, i dla wszystkiego naczynia służby domu Pańskiego.
1 Kronik 28,13

Biblia Gdańska (1881)

I dla pocztów kapłańskich, i Lewitów, i dla wszystkiej pracy w usłudze domu Pańskiego, i dla wszystkiego naczynia służby domu Pańskiego.
1 Kronik 28,13

Biblia Tysiąclecia

zmian kapłanów i lewitów i wszelkiej pracy w obsłudze domu Pańskiego, i wszelkich naczyń do obsługi domu Pańskiego.
1 Księga Kronik 28,13

Biblia Warszawska

Dalej grup kapłańskich i lewickich, i wszelkich czynności związanych ze służbą w świątyni Pana, i wszystkich przyborów do służby w świątyni Pana;
I Księga Kronik 28,13

Biblia Jakuba Wujka

i na rozdziały kapłanów i Lewitów, na wszytkie dzieła domu PANSKIEGO i na wszytkie naczynia służby kościoła PANSKIEGO.
1 Księga Kronik 28,13

Nowa Biblia Gdańska

Dla oddziałów kapłańskich i Lewitów, dla całej pracy przy usłudze Domu WIEKUISTEGO oraz dla wszystkich naczyń służby Domu WIEKUISTEGO.
1 Kronik 28,13

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Także wskazówki co do zmian kapłańskich i lewickich, wszelkiej pracy w służbie domu PANA i co do wszelkich naczyń służby w domu PANA.
I Księga Kronik 28,13

American Standard Version

also for the courses of the priests and the Levites, and for all the work of the service of the house of Jehovah, and for all the vessels of service in the house of Jehovah;
1 Księga Kronik 28,13

Clementine Vulgate

divisionumque sacerdotalium et Leviticarum, in omnia opera domus Domini, et in universa vasa ministerii templi Domini.
1 Księga Kronik 28,13

King James Version

Also for the courses of the priests and the Levites, and for all the work of the service of the house of the LORD, and for all the vessels of service in the house of the LORD.
1 Księga Kronik 28,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and for the courses of the priests and of the Levites, and for all the work of the service of the house of Jehovah, and for all vessels of service of the house of Jehovah,
1 Księga Kronik 28,13

Westminster Leningrad Codex

וּלְמַחְלְקֹות הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וּלְכָל־מְלֶאכֶת עֲבֹודַת בֵּית־יְהוָה וּלְכָל־כְּלֵי עֲבֹודַת בֵּית־יְהוָה׃
1 Księga Kronik 28,13
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić