„To nakazuj i tego nauczaj.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Tymoteusza 4,11

Porównanie wersetów
World English Bible - 1 Księga Kronik 27,1

World English Bible

Now the children of Israel after their number, [to wit], the heads of fathers` [houses] and the captains of thousands and of hundreds, and their officers who served the king, in any matter of the courses which came in and went out month by month throughout all the months of the year-of every course were twenty-four thousand.
1 Księga Kronik 27,1

Biblia Brzeska

Także synowie izraelscy według liczby swej, to jest przedniejszy z domów, rotmistrze i setnicy i namiestnicy ich, służyli królowi we wszytkich potrzebach wedle pożytków swoich, a odchadzali i przychadzali na każdy miesiąc przez rok, a w każdym poczcie było ludu dwadzieścia i cztery tysiące.
1 Księga Kronik 27,1

Biblia Gdańska (1632)

A synów Izraelskich według liczby ich, przedniejszych w domach ojcowskich, i półkowników, i rotmistrzów, i przełożonych nad tymi, którzy służyli królowi we wszelkiej potrzebie, w podziałach swoich, przychodzących i odchodzących na każdy miesiąc przez wszystkie miesiące w roku; w każdym podziale było dwadzieścia i cztery tysiące.
1 Kronik 27,1

Biblia Gdańska (1881)

A synów Izraelskich według liczby ich, przedniejszych w domach ojcowskich, i półkowników, i rotmistrzów, i przełożonych nad tymi, którzy służyli królowi we wszelkiej potrzebie, w podziałach swoich, przychodzących i odchodzących na każdy miesiąc przez wszystkie miesiące w roku; w każdym podziale było dwadzieścia i cztery tysiące.
1 Kronik 27,1

Biblia Tysiąclecia

A oto Izraelici według ich liczby. Naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszystkich sprawach hufców, przychodzących i odchodzących co miesiąc przez wszystkie miesiące roku. Każdy hufiec liczył dwadzieścia cztery tysiące.
1 Księga Kronik 27,1

Biblia Warszawska

To są synowie izraelscy, według swej liczby: naczelnicy rodów, dowódcy tysięcy i setek, urzędnicy służący królowi we wszystkich sprawach oddziałów przychodzących i odchodzących, miesiąc w miesiąc, przez wszystkie miesiące roku, przy czym każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.
I Księga Kronik 27,1

Biblia Jakuba Wujka

A synowie Izraelowi według liczby ich, przedniejszy z domów, tysiącznicy i setnicy, i przełożeni, którzy służyli królowi według hufów swoich, wchodzący i wychodzący na każdy miesiąc przez rok, każdy z nich przełożon był nad czterzy i dwadzieścia tysięcy.
1 Księga Kronik 27,1

Nowa Biblia Gdańska

A synów Israela według ich liczby, przedniejszych z ojców, dowódców tysiąca i setników, oraz przełożonych tych, co służyli królowi we wszelkiej potrzebie w swych przydziałach, przychodzących i odchodzących każdego miesiąca, przez wszystkie miesiące w roku - było w każdym przydziale dwadzieścia cztery tysiące.
1 Kronik 27,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A oto synowie Izraela według ich liczby: naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszelkiej sprawie związanej z oddziałami przychodzącymi i odchodzącymi co miesiąc, przez wszystkie miesiące w roku. Każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.
I Księga Kronik 27,1

American Standard Version

Now the children of Israel after their number, [to wit], the heads of fathers` [houses] and the captains of thousands and of hundreds, and their officers that served the king, in any matter of the courses which came in and went out month by month throughout all the months of the year-of every course were twenty and four thousand.
1 Księga Kronik 27,1

Clementine Vulgate

Filii autem Isral secundum numerum suum, principes familiarum, tribuni, et centuriones, et prfecti, qui ministrabant regi juxta turmas suas, ingredientes et egredientes per singulos menses in anno, viginti quatuor millibus singuli prerant.
1 Księga Kronik 27,1

King James Version

Now the children of Israel after their number, to wit, the chief fathers and captains of thousands and hundreds, and their officers that served the king in any matter of the courses, which came in and went out month by month throughout all the months of the year, of every course were twenty and four thousand.
1 Księga Kronik 27,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And the sons of Israel, after their number, heads of the fathers, and princes of the thousands and of the hundreds, and their officers, those serving the king in any matter of the courses, that are coming in and going out month by month, throughout all months of the year -- [are] in each course twenty and four thousand.
1 Księga Kronik 27,1

Westminster Leningrad Codex

וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל ׀ לְמִסְפָּרָם רָאשֵׁי הָאָבֹות וְשָׂרֵי הָאֲלָפִים ׀ וְהַמֵּאֹות וְשֹׁטְרֵיהֶם הַמְשָׁרְתִים אֶת־הַמֶּלֶךְ לְכֹל ׀ דְּבַר הַמַּחְלְקֹות הַבָּאָה וְהַיֹּצֵאת חֹדֶשׁ בְּחֹדֶשׁ לְכֹל חָדְשֵׁי הַשָּׁנָה הַמַּחֲלֹקֶת הָאַחַת עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה אָלֶף׃ ס
1 Księga Kronik 27,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić