„To on, w dniach jego cielesnej natury, wśród wielkiego wołania i łez, przyniósł prośby oraz błagania przed Tego, co może go zachować od śmierci, i został wysłuchany z powodu pobożności.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 5,7

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Przypowieści Salomona 4,20

Westminster Leningrad Codex

בְּנִי לִדְבָרַי הַקְשִׁיבָה לַאֲמָרַי הַט־אָזְנֶךָ׃
Przypowieści Salomona 4,20

Biblia Brzeska

Pilnujże synu mój słów moich, a ku powieściam mojem nakłoń ucha twego.
Przypowieści Salomona 4,20

Biblia Gdańska

Synu mój! słów moich pilnuj; ku powieściom moim nakłoń ucha twojego.
Przypowieści Salomonowych 4,20

Biblia Tysiąclecia

Zważaj, synu, na moje słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho;
Księga Przysłów 4,20

Biblia Warszawska

Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów!
Przypowieści Salomona 4,20

Biblia Jakuba Wujka

Synu mój, słuchaj powieści moich a na wymowy moje nakłoń ucha twego,
Księga Przysłów 4,20

Nowa Biblia Gdańska

Mój synu! Uważaj na moje słowa, nakłoń twe ucho do moich mów!
Przypowieści spisane przez Salomona 4,20

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synu mój, zważaj na moje słowa; ku moim naukom nakłoń swe ucho.
Księga Przysłów 4,20

American Standard Version

My son, attend to my words; Incline thine ear unto my sayings.
Przypowieści 4,20

Clementine Vulgate

Fili mi, ausculta sermones meos,et ad eloquia mea inclina aurem tuam.
Księga Przysłów 4,20

King James Version

My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.
Przypowieści 4,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

My son, to my words give attention, To my sayings incline thine ear,
Przypowieści 4,20

World English Bible

My son, attend to my words. Turn your ear to my sayings.
Przypowieści 4,20
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić