„A po upływie dwudziestu lat, w ciągu których Salomon zbudował świątynię Pana i swój własny pałac,”

Biblia Warszawska: II Księga Kronik 8,1

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Księga Sędziów 15,19

Westminster Leningrad Codex

וַיִּבְקַע אֱלֹהִים אֶת־הַמַּכְתֵּשׁ אֲשֶׁר־בַּלֶּחִי וַיֵּצְאוּ מִמֶּנּוּ מַיִם וַיֵּשְׁתְּ וַתָּשָׁב רוּחֹו וַיֶּחִי עַל־כֵּן ׀ קָרָא שְׁמָהּ עֵין הַקֹּורֵא אֲשֶׁר בַּלֶּחִי עַד הַיֹּום הַזֶּה׃
Księga Sędziów 15,19

Biblia Brzeska

A tak rozszczepił Bóg trzonowy ząb, który był w czeluści i wyszły z niego wody, potym się napiwszy przyszedł k sobie a otrzeźwiał i nazwał miejsce ono Enhakkore, które jest w Lechi aż do tego czasu.
Księga Sędziów 15,19

Biblia Gdańska (1632)

A tak rozszczepił Bóg skałę w Lechy, i wyszły z niej wody, i napił się, i wrócił się duch jego a ożył; przetoż nazwał imię onego źródła: źródło wzywającego, które jest w Lechy aż do dnia dzisiejszego.
Sędziów 15,19

Biblia Gdańska (1881)

A tak rozszczepił Bóg skałę w Lechy, i wyszły z niej wody, i napił się, i wrócił się duch jego a ożył; przetoż nazwał imię onego źródła: źródło wzywającego, które jest w Lechy aż do dnia dzisiejszego.
Sędziów 15,19

Biblia Tysiąclecia

Wtenczas Bóg rozwarł szczelinę, która jest w Lechi, tak że wyszła z niej woda. [Samson] napił się jej i wróciły mu siły i ożył. Oto dlaczego nazwano to źródło En-Hakkore. Istnieje ono w Lechi do dnia dzisiejszego.
Księga Sędziów 15,19

Biblia Warszawska

Wtedy Bóg rozszczepił wgłębienie skalne, które jest w Lechi, i wyszła z niego woda, napił się więc i wróciła mu ochota, i ożywił się; dlatego nazwał je Źródłem Wołającego, które jest w Lechi do dnia dzisiejszego.
Księga Sędziów 15,19

Biblia Jakuba Wujka

I otworzył PAN trzonowy ząb w czeluści oślej, i wyszły z niego wody. Których się napiwszy, ochłodził ducha i posilił się. I przetoż nazwano ono miejsce: Źrzódło wzywającego z czeluści, aż do dnia dzisiejszego.
Księga Sędziów 15,19

Nowa Biblia Gdańska

A Bóg rozwarł szczelinę skały w Lechi i wypłynęła z niej woda. Więc gdy się napił, orzeźwił się jego duch i ożył. Dlatego to źródło nazwano Źródłem Wzywającego, i jest ono w Lechi aż do dzisiejszego dnia.
Księga Sędziów 15,19

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Bóg rozszczepił wgłębienie skalne, które było w Lechi, i wyszły z niego wody. Napił się i ożył jego duch, i odzyskał siły. Dlatego nadał temu miejscu nazwę: En-Hakkore, a jest ono w Lechi aż do dziś.
Księga Sędziów 15,19

American Standard Version

But God clave the hollow place that is in Lehi, and there came water thereout; and when he had drunk, his spirit came again, and he revived: wherefore the name thereof was called En-hakkore, which is in Lehi, unto this day.
Księga Sędziów 15,19

Clementine Vulgate

Aperuit itaque Dominus molarem dentem in maxilla asini, et egress sunt ex eo aqu. Quibus haustis, refocillavit spiritum, et vires recepit. Idcirco appellatum est nomen loci illius, Fons invocantis de maxilla, usque in prsentem diem.
Księga Sędziów 15,19

King James Version

But God clave an hollow place that was in the jaw, and there came water thereout; and when he had drunk, his spirit came again, and he revived: wherefore he called the name thereof Enhakkore, which is in Lehi unto this day.
Księga Sędziów 15,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And God cleaveth the hollow place which [is] in Lehi, and waters come out of it, and he drinketh, and his spirit cometh back, and he reviveth; therefore hath [one] called its name `The fountain of him who is calling,` which [is] in Lehi unto this day.
Księga Sędziów 15,19

World English Bible

But God split the hollow place that is in Lehi, and water came out of it. When he had drunk, his spirit came again, and he revived: why the name of it was called En-hakkore, which is in Lehi, to this day.
Księga Sędziów 15,19
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić