„Tego dnia pieśni dworskie zamienią się w lamenty - wyrocznia Pana Boga - mnóstwo trupów, na każdym miejscu rozrzucone, cisza!”

Biblia Tysiąclecia: Księga Amosa 8,3

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Księga Malachiasza 2,6

Westminster Leningrad Codex

תֹּורַת אֱמֶת הָיְתָה בְּפִיהוּ וְעַוְלָה לֹא־נִמְצָא בִשְׂפָתָיו בְּשָׁלֹום וּבְמִישֹׁור הָלַךְ אִתִּי וְרַבִּים הֵשִׁיב מֵעָוֹן׃
Księga Malachiasza 2,6

Biblia Brzeska

Zakon prawdy był w uściech jego, a w wargach jego nie jest naleziona złość. Mieszkał ze mną w pokoju i w prawości i wiele ich odwracał od nieprawości.
Księga Malachiasza 2,6

Biblia Gdańska (1632)

Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość nie była znaleziona w wargach jego; chodził zemną w pokoju i w prawości, i wielu odwrócił od nieprawości.
Malachyjasz 2,6

Biblia Gdańska (1881)

Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość nie była znaleziona w wargach jego; chodził zemną w pokoju i w prawości, i wielu odwrócił od nieprawości.
Malachyjasz 2,6

Biblia Tysiąclecia

Wierność wobec Prawa była w jego ustach, a niegodziwości nie znaleziono na jego wargach. W pokoju i prawości postępował ze Mną i wielu odciągnął od grzechu.
Księga Malachiasza 2,6

Biblia Warszawska

Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymał od winy.
Księga Malachiasza 2,6

Biblia Jakuba Wujka

zakon prawdy był w uściech jego, a nieprawość nie nalazła się w wargach jego, w pokoju a w prawości chodził ze mną a mnogie odwiódł od nieprawości.
Księga Malachiasza 2,6

Nowa Biblia Gdańska

W jego ustach była nauka prawdy; i nie znaleziono niesprawiedliwości na jego wargach. Chodził ze Mną w prawości i pokoju oraz wielu odwrócił od winy.
Księga Malachiasza 2,6

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Prawo prawdy było na jego ustach i nie znaleziono na jego wargach nieprawości. Chodził ze mną w pokoju i prawości i wielu odwrócił od nieprawości.
Księga Malachiasza 2,6

American Standard Version

The law of truth was in his mouth, and unrighteousness was not found in his lips: he walked with me in peace and uprightness, and turned many away from iniquity.
Księga Malachiasza 2,6

Clementine Vulgate

Lex veritatis fuit in ore ejus, et iniquitas non est inventa in labiis ejus : in pace et in quitate ambulavit mecum, et multos avertit ab iniquitate.
Księga Malachiasza 2,6

King James Version

The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips: he walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity.
Księga Malachiasza 2,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

The law of truth hath been in his mouth, And perverseness hath not been found in his lips, In peace and in uprightness he walked with Me, And many he brought back from iniquity.
Księga Malachiasza 2,6

World English Bible

The law of truth was in his mouth, and unrighteousness was not found in his lips: he walked with me in peace and uprightness, and turned many away from iniquity.
Księga Malachiasza 2,6
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić