„Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie.”

Biblia Gdańska (1632): Galatów 3,26

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Księga Izajasza 26,1

Westminster Leningrad Codex

בַּיֹּום הַהוּא יוּשַׁר הַשִּׁיר־הַזֶּה בְּאֶרֶץ יְהוּדָה עִיר עָז־לָנוּ יְשׁוּעָה יָשִׁית חֹומֹות וָחֵל׃
Księga Izajasza 26,1

Biblia Brzeska

Dnia onego pieśń ta będzie śpiewana w ziemi judzkiej: Miasto nasze obronne jest. Tam zbawienie miasto muru i miasto baszty postawione będzie.
Księga Izajasza 26,1

Biblia Gdańska (1632)

Dnia onego śpiewana będzie ta pieśń w ziemi Judzkiej: Mamy miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury i baszty jego.
Izajasz 26,1

Biblia Gdańska (1881)

Dnia onego śpiewana będzie ta pieśń w ziemi Judzkiej: Mamy miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury i baszty jego.
Izajasz 26,1

Biblia Tysiąclecia

W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w Ziemi Judzkiej: Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze.
Księga Izajasza 26,1

Biblia Warszawska

W owym dniu tę pieśń śpiewać będą w ziemi judzkiej: Mamy miasto potężne; dla ocalenia wzniósł On wały obronne i baszty.
Księga Izajasza 26,1

Biblia Jakuba Wujka

W on dzień będą śpiewać tę pieśń w ziemi Judzkiej: Miasto mocy naszej Syjon zbawiciel, będzie w nim położony mur i przedmurze.
Księga Izajasza 26,1

Nowa Biblia Gdańska

Owego dnia będzie śpiewana ta pieśń na ziemi judzkiej: Mamy potężne miasto; ustalone zbawieniem niby murami i basztami.
Księga Izajasza 26,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W tym dniu śpiewana będzie taka pieśń w ziemi Judy: Mamy miasto obronne, Bóg zaopatrzy je w zbawienie jako mur i wały obronne.
Księga Izajasza 26,1

American Standard Version

In that day shall this song be sung in the land of Judah: we have a strong city; salvation will he appoint for walls and bulwarks.
Księga Izajasza 26,1

Clementine Vulgate

[In die illa cantabitur canticum istud in terra Juda :Urbs fortitudinis nostr Sion ; salvator ponetur in eamurus et antemurale.
Księga Izajasza 26,1

King James Version

In that day shall this song be sung in the land of Judah; We have a strong city; salvation will God appoint for walls and bulwarks.
Księga Izajasza 26,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

In that day sung is this song in the land of Judah: `We have a strong city, Salvation He doth make walls and bulwark.
Księga Izajasza 26,1

World English Bible

In that day shall this song be sung in the land of Judah: we have a strong city; salvation will he appoint for walls and bulwarks.
Księga Izajasza 26,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić