„Wszedł tedy Naaman, i oznajmił to panu swemu, mówiąc: Tak a tak mówiła dzieweczka, która jest z ziemi Izraelskiej.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Królewska 5,4

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Księga Izajasza 25,9

Westminster Leningrad Codex

וְאָמַר בַּיֹּום הַהוּא הִנֵּה אֱלֹהֵינוּ זֶה קִוִּינוּ לֹו וְיֹושִׁיעֵנוּ זֶה יְהוָה קִוִּינוּ לֹו נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בִּישׁוּעָתֹו׃
Księga Izajasza 25,9

Biblia Brzeska

Dnia onego powiedzą: Oto Bóg nasz, oczekawalichmy go i zbawi nas. Tenci jest Pan, w którymechmy dufali, a będziemy się weselić i rozradujemy się w zbawieniu jego.
Księga Izajasza 25,9

Biblia Gdańska (1632)

I rzecze dnia onego lud Pański: Oto Bóg nasz ten jest; oczekiwaliśmy go, i wybawił nas. Tenci jest Pan, któregośmy oczekiwali; weselić i radować się będziemy w zbawieniu jego.
Izajasz 25,9

Biblia Gdańska (1881)

I rzecze dnia onego lud Pański: Oto Bóg nasz ten jest; oczekiwaliśmy go, i wybawił nas. Tenci jest Pan, któregośmy oczekiwali; weselić i radować się będziemy w zbawieniu jego.
Izajasz 25,9

Biblia Tysiąclecia

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!
Księga Izajasza 25,9

Biblia Warszawska

I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!
Księga Izajasza 25,9

Biblia Jakuba Wujka

I rzecze dnia onego: Oto Bóg nasz ten: czekaliśmy nań i zbawił nas. Ten PAN: czekaliśmy go, rozradujem się i rozweselem się w zbawieniu jego.
Księga Izajasza 25,9

Nowa Biblia Gdańska

Będą mówić w ów dzień: Oto nasz prawdziwy Bóg, któremu ufaliśmy, że nam dopomoże; oto WIEKUISTY, któremu zaufaliśmy; cieszmy się i radujmy Jego zbawieniem!
Księga Izajasza 25,9

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I w tym dniu będzie się mówić: Oto nasz Bóg, jego oczekiwaliśmy i on nas wybawi. To jest PAN, jego oczekiwaliśmy; będziemy się weselić i radować z jego zbawienia.
Księga Izajasza 25,9

American Standard Version

And it shall be said in that day, Lo, this is our God; we have waited for him, and he will save us: this is Jehovah; we have waited for him, we will be glad and rejoice in his salvation.
Księga Izajasza 25,9

Clementine Vulgate

[Et dicet in die illa :Ecce Deus noster iste ;exspectavimus eum, et salvabit nos ;iste Dominus, sustinuimus eum :exsultabimus, et ltabimur in salutari ejus.
Księga Izajasza 25,9

King James Version

And it shall be said in that day, Lo, this is our God; we have waited for him, and he will save us: this is the LORD; we have waited for him, we will be glad and rejoice in his salvation.
Księga Izajasza 25,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And [one] hath said in that day, `Lo, this [is] our God, We waited for Him, and He saveth us, This [is] Jehovah, we have waited for Him, We joy and rejoice in His salvation.`
Księga Izajasza 25,9

World English Bible

It shall be said in that day, Behold, this is our God; we have waited for him, and he will save us: this is Yahweh; we have waited for him, we will be glad and rejoice in his salvation.
Księga Izajasza 25,9
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić