„Słowa tej księgi czytał Baruch wobec Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, wobec całego ludu, przychodzącego na to czytanie,”

Biblia Tysiąclecia: Księga Barucha 1,3

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Księga Izajasza 24,1

Westminster Leningrad Codex

הִנֵּה יְהוָה בֹּוקֵק הָאָרֶץ וּבֹולְקָהּ וְעִוָּה פָנֶיהָ וְהֵפִיץ יֹשְׁבֶיהָ׃
Księga Izajasza 24,1

Biblia Brzeska

Oto Pan obnaży ziemię, a spustoszy ją i zepsuje obliczność jej, a rozproszy mieszkające na niej.
Księga Izajasza 24,1

Biblia Gdańska (1632)

Oto Pan obnaży ziemię, i spustoszy ją, i przemieni oblicze jej, a rozproszy obywateli jej.
Izajasz 24,1

Biblia Gdańska (1881)

Oto Pan obnaży ziemię, i spustoszy ją, i przemieni oblicze jej, a rozproszy obywateli jej.
Izajasz 24,1

Biblia Tysiąclecia

Oto Pan pustoszy ziemię, niszczy ją i przewraca jej powierzchnię, a mieszkańców jej rozprasza.
Księga Izajasza 24,1

Biblia Warszawska

Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie na jej powierzchni i rozproszy jej mieszkańców.
Księga Izajasza 24,1

Biblia Jakuba Wujka

Oto PAN rozproszy ziemię i obnaży ją, i utrapi oblicze jej, i rozproszy obywatele jej.
Księga Izajasza 24,1

Nowa Biblia Gdańska

Oto WIEKUISTY opróżni ziemię i ją spustoszy; wywróci jej powierzchnię oraz rozproszy jej mieszkańców.
Księga Izajasza 24,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Oto PAN opróżni ziemię i spustoszy ją, odmieni jej oblicze i rozproszy jej mieszkańców.
Księga Izajasza 24,1

American Standard Version

Behold, Jehovah maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof.
Księga Izajasza 24,1

Clementine Vulgate

[Ecce Dominus dissipabit terram :et nudabit eam, et affliget faciem ejus,et disperget habitatores ejus.
Księga Izajasza 24,1

King James Version

Behold, the LORD maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof.
Księga Izajasza 24,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Lo, Jehovah is emptying the land, And is making it waste, And hath overturned [it on] its face, And hath scattered its inhabitants.
Księga Izajasza 24,1

World English Bible

Behold, Yahweh makes the earth empty, and makes it waste, and turns it upside down, and scatters abroad the inhabitants of it.
Księga Izajasza 24,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić