„Jeśli złodzieje wtargną do ciebie albo rabusie w nocy, jakże bardzo zostaniesz złupiony! Czyż nie zrabują, ile tylko zdołają? Jeżeli winobrańcy przychodzą do ciebie, czyż zostawią cokolwiek?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Abdiasza 1,5

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Księga Ezdrasza 1,7

Westminster Leningrad Codex

וְהַמֶּלֶךְ כֹּורֶשׁ הֹוצִיא אֶת־כְּלֵי בֵית־יְהוָה אֲשֶׁר הֹוצִיא נְבוּכַדְנֶצַּר מִירוּשָׁלִַם וַיִּתְּנֵם בְּבֵית אֱלֹהָיו׃
Księga Ezdrasza 1,7

Biblia Brzeska

K temu król Cyrus zniósł naczynia domu Pańskiego, które był przeniósł Nabuchodonozor z Jeruzalem, a postawił w domu boga swego.
Księga Ezdrasza 1,7

Biblia Gdańska (1632)

Król też Cyrus wyniósł naczynia domu Pańskiego (które był zabrał Nabuchodonozor z Jeruzalemu, a oddał je był do domu Boga swego).
Ezdraszowa 1,7

Biblia Gdańska (1881)

Król też Cyrus wyniósł naczynia domu Pańskiego (które był zabrał Nabuchodonozor z Jeruzalemu, a oddał je był do domu Boga swego).
Ezdraszowa 1,7

Biblia Tysiąclecia

A król Cyrus wydał sprzęty domu Pańskiego, które Nabuchodonozor zabrał z Jerozolimy i złożył w domu swego boga.
Księga Ezdrasza 1,7

Biblia Warszawska

A król Cyrus kazał wynieść przybory pochodzące ze świątyni Pana, które Nebukadnesar zabrał z Jeruzalemu i złożył w świątyni swego boga;
Księga Ezdrasza 1,7

Biblia Jakuba Wujka

Król też Cyrus wyniósł naczynia kościoła PANSKIEGO, które był pobrał Nabuchodonozor z Jeruzalem i położył je był we zborze boga swego.
Księga Ezdrasza 1,7

Nowa Biblia Gdańska

Także król Koresz wyniósł naczynia Domu WIEKUISTEGO (które Nabukadnecar zabrał z Jeruszalaim oraz oddał je do domu swego boga).
Księga Ezdrasza 1,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Również król Cyrus wyniósł naczynia domu PANA, które Nabuchodonozor zabrał z Jerozolimy, i złożył w domu swego boga.
Księga Ezdrasza 1,7

American Standard Version

Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of Jehovah, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem, and had put in the house of his gods;
Księga Ezdrasza 1,7

Clementine Vulgate

Rex quoque Cyrus protulit vasa templi Domini, qu tulerat Nabuchodonosor de Jerusalem, et posuerat ea in templo dei sui.
Księga Ezdrasza 1,7

King James Version

Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the LORD, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem, and had put them in the house of his gods;
Księga Ezdrasza 1,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And the king Cyrus hath brought out the vessels of the house of Jehovah that Nebuchadnezzar hath brought out of Jerusalem, and putteth them in the house of his gods;
Księga Ezdrasza 1,7

World English Bible

Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of Yahweh, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem, and had put in the house of his gods;
Księga Ezdrasza 1,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić