„I nie chlubimy się ponad miarę z pracy innych, ale mamy nadzieję, że gdy wzrośnie w was wasza wiara, i my wzrośniemy obficie wśród was zgodnie z naszymi zasadami;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Koryntian 10,15

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Księga Ezdrasza 1,2

Westminster Leningrad Codex

כֹּה אָמַר כֹּרֶשׁ מֶלֶךְ פָּרַס כֹּל מַמְלְכֹות הָאָרֶץ נָתַן לִי יְהוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמָיִם וְהוּא־פָקַד עָלַי לִבְנֹות־לֹו בַיִת בִּירוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בִּיהוּדָה׃
Księga Ezdrasza 1,2

Biblia Brzeska

Tak się opowieda Cyrus, król perski. Wszytki królestwa ziemie dał mi Pan, Bóg niebieski, a on mi sam rozkazał, abych mu zbudował dom w Jeruzalem, które jest w Judzie.
Księga Ezdrasza 1,2

Biblia Gdańska (1632)

Tak mówi Cyrus, król Perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski; i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, które jest w Judztwie.
Ezdraszowa 1,2

Biblia Gdańska (1881)

Tak mówi Cyrus, król Perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski; i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, które jest w Judztwie.
Ezdraszowa 1,2

Biblia Tysiąclecia

Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie.
Księga Ezdrasza 1,2

Biblia Warszawska

Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie.
Księga Ezdrasza 1,2

Biblia Jakuba Wujka

To mówi Cyrus, król Perski: Wszytkie królestwa ziemskie dał mi PAN Bóg niebieski i ten mi rozkazał, abych mu zbudował dom w Jeruzalem, które jest w Żydowstwie.
Księga Ezdrasza 1,2

Nowa Biblia Gdańska

Tak mówi Koresz, król perski: WIEKUISTY, niebiański Bóg, dał mi wszystkie królestwa ziemi i On mi rozkazał, bym Mu zbudował dom w Jeruszalaim, które jest w Judzie.
Księga Ezdrasza 1,2

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak mówi Cyrus, król Persji: PAN, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa ziemi. On też rozkazał mi, abym zbudował dla niego dom w Jerozolimie, która jest w Judzie.
Księga Ezdrasza 1,2

American Standard Version

Thus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth hath Jehovah, the God of heaven, given me; and he hath charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah.
Księga Ezdrasza 1,2

Clementine Vulgate

Hc dicit Cyrus rex Persarum : Omnia regna terr dedit mihi Dominus Deus cli, et ipse prcepit mihi ut dificarem ei domum in Jerusalem, qu est in Juda.
Księga Ezdrasza 1,2

King James Version

Thus saith Cyrus king of Persia, The LORD God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth; and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah.
Księga Ezdrasza 1,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

`Thus said Cyrus king of Persia, All kingdoms of the earth hath Jehovah, God of the heavens, given to me, and He hath laid a charge on me to build to Him a house in Jerusalem, that [is] in Judah;
Księga Ezdrasza 1,2

World English Bible

Thus says Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth has Yahweh, the God of heaven, given me; and he has charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah.
Księga Ezdrasza 1,2
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić