„Oto teraz jestem gotowy na sąd i wiem, że zostanę usprawiedliwiony.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Hioba 13,18

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Księga Estery 1,19

Westminster Leningrad Codex

אִם־עַל־הַמֶּלֶךְ טֹוב יֵצֵא דְבַר־מַלְכוּת מִלְּפָנָיו וְיִכָּתֵב בְּדָתֵי פָרַס־וּמָדַי וְלֹא יַעֲבֹור אֲשֶׁר לֹא־תָבֹוא וַשְׁתִּי לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹושׁ וּמַלְכוּתָהּ יִתֵּן הַמֶּלֶךְ לִרְעוּתָהּ הַטֹּובָה מִמֶּנָּה׃
Księga Estery 1,19

Biblia Brzeska

A przetoż jeslić się to widzi królu, niechajżeć wynidzie dekret od ciebie, a niechaj będzie napisan miedzy prawa perskie i medzkie, których się przestępować nie godzi: Aby Wasty nie przychodziła przed obliczność królewską, a k temu, żeby jej dostojeństwo królewskie, które miała, oddał król towarzyszce jej, lepszej niż ona jest.
Księga Estery 1,19

Biblia Gdańska

Przetoż, jeśli się za dobre widzi królowi, niech wynijdzie wyrok królewski od oblicza jego, a niech będzie wpisan między prawa Perskie i Medskie, których się przestępować nie godzi: Że nie chciała przyjść Wasty przed obliczność króla Aswerusa, przetoż królestwo jej da król innej, lepszej niż ona.
Estery 1,19

Biblia Tysiąclecia

Jeśli się to królowi podoba, to niech wyjdzie dekret królewski od niego i niech będzie napisane w prawach perskich i medyjskich, i niech będzie nieodwołalne to, że Waszti nie może już przyjść przed oblicze króla Aswerusa, a jej godność królewską niech da król jej towarzyszce, godniejszej od niej.
Księga Estery 1,19

Biblia Warszawska

Jeżeli król uzna to za dobre, niech wyjdzie od niego rozkaz królewski, który zostanie wpisany do praw perskich i medyjskich jako nieodwołalny, że Waszti nie stanie już nigdy przed obliczem króla Achaszwerosza, a jej godność królowej niech król nada jej przyjaciółce, godniejszej od niej.
Księga Estery 1,19

Biblia Jakuba Wujka

Jeślić się podoba, niech wynidzie wyrok od oblicza twego a niech będzie napisan wedle prawa Persów i Medów, którego się przestępować nie godzi, aby żadną miarą więcej Wasti do króla nie wchodziła, ale królestwo jej insza, która jest lepsza niż ona, otrzymała.
Księga Estery 1,19

Nowa Biblia Gdańska

Więc jeśli król uważa to za dobre, niech wyjdzie od jego oblicza królewski rozkaz i niech zostanie wpisany w poczet praw Persów i Medów, tak, aby nie mógł być zniesionym: Nie wolno już Waszti ukazać się przed obliczem króla Ahaswerosa, zaś król oddaje jej królestwo lepszej niż ona towarzyszce.
Księga Estery 1,19

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego więc, jeśli król uzna to za słuszne, niech wyjdzie od króla wyrok i niech będzie wpisany do praw perskich i medyjskich, które są nieodwołalne: Że Waszti nie przyjdzie już przed oblicze króla Aswerusa, a jej godność królewską niech król da innej, lepszej od niej.
Księga Estery 1,19

American Standard Version

If it please the king, let there go forth a royal commandment from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that it be not altered, that Vashti come no more before king Ahasuerus; and let the king give her royal estate unto another that is better than she.
Księga Estery 1,19

Clementine Vulgate

Si tibi placet, egrediatur edictum a facie tua, et scribatur juxta legem Persarum atque Medorum, quam prteriri illicitum est, ut nequaquam ultra Vasthi ingrediatur ad regem, sed regnum illius altera, qu melior est illa, accipiat.
Księga Estery 1,19

King James Version

If it please the king, let there go a royal commandment from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that it be not altered, That Vashti come no more before king Ahasuerus; and let the king give her royal estate unto another that is better than she.
Księga Estery 1,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

`If to the king [it be] good, there goeth forth a royal word from before him, and it is written with the laws of Persia and Media, and doth not pass away, that Vashti doth not come in before the king Ahasuerus, and her royalty doth the king give to her companion who [is] better than she;
Księga Estery 1,19

World English Bible

If it please the king, let there go forth a royal commandment from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that it not be altered, that Vashti come no more before king Ahasuerus; and let the king give her royal estate to another who is better than she.
Księga Estery 1,19
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić