„A czyńcie koleje proste nogami waszemi, iżby to, co jest chromego, z drogi nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było.”

Biblia Gdańska: Żydów 12,13

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Księga Estery 1,10

Westminster Leningrad Codex

בַּיֹּום הַשְּׁבִיעִי כְּטֹוב לֵב־הַמֶּלֶךְ בַּיָּיִן אָמַר לִמְהוּמָן בִּזְּתָא חַרְבֹונָא בִּגְתָא וַאֲבַגְתָא זֵתַר וְכַרְכַּס שִׁבְעַת הַסָּרִיסִים הַמְשָׁרְתִים אֶת־פְּנֵי הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹושׁ׃
Księga Estery 1,10

Biblia Brzeska

A dnia siódmego, gdy król podpiwszy sobie był dobrej myśli, rzekł do Maumana, Bazata, Harbona, Bagata, Abgata, Zetara i Charchasa, siedmi komorników, którzy służyli przed królem Aswerusem.
Księga Estery 1,10

Biblia Gdańska

A dnia siódmego, gdy sobie król podweselił winem, rzekł do Mechumana, Bysyta, Herbona, Bygta, i Abagta, Zetara, i Charchasa, do siedmiu komorników, którzy służyli przed obliczem króla Aswerusa,
Estery 1,10

Biblia Tysiąclecia

W siódmym dniu, kiedy już rozweseliło się winem serce króla, rzekł do Mehumana, Bizzety, Charbony, Bigty, Abagty, Zetera i Karkasa, siedmiu eunuchów usługujących królowi Aswerusowi,
Księga Estery 1,10

Biblia Warszawska

Siódmego dnia, gdy król dobrze sobie podochocił winem, kazał Mechumanowi, Bizzecie, Charbonie, Bigcie, Abagcie, Zeterowi i Karkasowi, siedmiu eunuchom, usługującym królowi Achaszweroszowi,
Księga Estery 1,10

Biblia Jakuba Wujka

A tak dnia siódmego, gdy sobie król podweselił a po zbytnim piciu zagrzał się winem, rozkazał Maumam i Bazata, i Harbona, i Bagata, i Abgata, i Zetar, i Charchas, siedmi rzezańcom, którzy przed oczyma jego służyli,
Księga Estery 1,10

Nowa Biblia Gdańska

Zaś siódmego dnia, kiedy serce króla podochociło się winem, powiedział on do siedmiu podkomorzych - do Mehumana, Bizty, Charbony, Bigty, Abagty, Zethara i Charkasa - którzy pełnili służbę przed obliczem króla Ahaswerosa,
Księga Estery 1,10

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A dnia siódmego, gdy serce króla rozweseliło się winem, rozkazał on Mechumanie, Bizzecie, Charbonie, Bigcie, Abagcie, Zetarowi i Karkasowi, siedmiu eunuchom, którzy służyli przy królu Aswerusie;
Księga Estery 1,10

American Standard Version

On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar, and Carcas, the seven chamberlains that ministered in the presence of Ahasuerus the king,
Księga Estery 1,10

Clementine Vulgate

Itaque die septimo, cum rex esset hilarior, et post nimiam potationem incaluisset mero, prcepit Maumam, et Bazatha, et Harbona, et Bagatha, et Abgatha, et Zethar, et Charchas, septem eunuchis qui in conspectu ejus ministrabant,
Księga Estery 1,10

King James Version

On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar, and Carcas, the seven chamberlains that served in the presence of Ahasuerus the king,
Księga Estery 1,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

On the seventh day, as the heart of the king is glad with wine, he hath said to Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar, and Carcas, the seven eunuchs who are ministering in the presence of the king Ahasuerus,
Księga Estery 1,10

World English Bible

On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar, and Carcass, the seven chamberlains who ministered in the presence of Ahasuerus the king,
Księga Estery 1,10
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić