„Rzekł mu Jezus: Zasię Napisano: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego.”

Biblia Gdańska (1881): Mateusza 4,7

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Księga Daniela 3,8

Westminster Leningrad Codex

כָּל־קֳבֵל דְּנָה בֵּהּ־זִמְנָא קְרִבוּ גֻּבְרִין כַּשְׂדָּאִין וַאֲכַלוּ קַרְצֵיהֹון דִּי יְהוּדָיֵא׃
Księga Daniela 3,8

Biblia Brzeska

Tegoż czasu przyszli mężowie Kaldejczycy, a oskarżyli Żydy.
Księga Daniela 3,8

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż tego czasu przystąpiwszy mężowie Chaldejscy skargę uczynili przeciwko Żydom;
Danijel 3,8

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż tego czasu przystąpiwszy mężowie Chaldejscy skargę uczynili przeciwko Żydom;
Danijel 3,8

Biblia Tysiąclecia

Niektórzy Chaldejczycy przyszli jednocześnie, by oskarżyć Żydów.
Księga Daniela 3,8

Biblia Warszawska

Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów.
Księga Daniela 3,8

Biblia Jakuba Wujka

A wnet tegoż czasu przystąpiwszy mężowie Chaldejscy oskarżyli Żydy
Księga Daniela 3,8

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego owego czasu podeszli kasdejscy mężowie, żrąc skargę przeciwko Judejczykom.
Księga Daniela 3,8

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego w tym czasie przyszli niektórzy Chaldejczycy i złożyli skargę przeciwko Żydom.
Księga Daniela 3,8

American Standard Version

Wherefore at that time certain Chaldeans came near, and brought accusation against the Jews.
Księga Daniela 3,8

Clementine Vulgate

Statimque in ipso tempore accedentes viri Chaldi accusaverunt Judos :
Księga Daniela 3,8

King James Version

Wherefore at that time certain Chaldeans came near, and accused the Jews.
Księga Daniela 3,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Therefore at that time drawn near have certain Chaldeans, and accused the Jews;
Księga Daniela 3,8

World English Bible

Therefore at that time certain Chaldeans came near, and brought accusation against the Jews.
Księga Daniela 3,8
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić