„Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów 50,2

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - Księga Daniela 3,2

Westminster Leningrad Codex

וּנְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא שְׁלַח לְמִכְנַשׁ ׀ לַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא סִגְנַיָּא וּפַחֲוָתָא אֲדַרְגָּזְרַיָּא גְדָבְרַיָּא דְּתָבְרַיָּא תִּפְתָּיֵא וְכֹל שִׁלְטֹנֵי מְדִינָתָא לְמֵתֵא לַחֲנֻכַּת צַלְמָא דִּי הֲקֵים נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא׃
Księga Daniela 3,2

Biblia Brzeska

I posłał Nabuchodonozor, aby się zebrali k niemu książęta, hetmani, starostowie, sędziowie, poborcowie, radni panowie, urzędnicy i wszytcy przełożeni nad krainami, aby się zeszli na poświącanie słupa, który był wystawił Nabuchodonozor król.
Księga Daniela 3,2

Biblia Gdańska (1632)

Tedy król Nabuchodonozor posłał, aby zebrano książąt, starostów i hetmanów, starszych, poborców, w prawach biegłych, urzędników, i wszystkich przełożonych nad krainami, aby przyszli na poświęcenie obrazu, który był wystawił król Nabuchodonozor.
Danijel 3,2

Biblia Gdańska (1881)

Tedy król Nabuchodonozor posłał, aby zebrano książąt, starostów i hetmanów, starszych, poborców, w prawach biegłych, urzędników, i wszystkich przełożonych nad krainami, aby przyszli na poświęcenie obrazu, który był wystawił król Nabuchodonozor.
Danijel 3,2

Biblia Tysiąclecia

Następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora.
Księga Daniela 3,2

Biblia Warszawska

Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar.
Księga Daniela 3,2

Biblia Jakuba Wujka

A tak król Nabuchodonozor posłał, aby zebrano przednie pany, urzędniki i sędzie, książęta i tyrany, i starosty, i wszytkie przełożone krain, aby się zeszli na poświęcenie bałwana, który był wystawił król Nabuchodonozor.
Księga Daniela 3,2

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy król Nabukadnecar posłał, by zebrano książąt, namiestników, dowódców, sędziów, poborców, biegłych w prawach, urzędników i wszystkich przełożonych krain, aby przyszli na poświęcenie obrazu, który wystawił król Nabukadnecar.
Księga Daniela 3,2

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy król Nabuchodonozor rozesłał posłów, aby zebrali książąt, starostów, dowódców, sędziów, skarbników, prawników, urzędników i wszystkich przełożonych prowincji, by przyszli na poświęcenie posągu, który wystawił król Nabuchodonozor.
Księga Daniela 3,2

American Standard Version

Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the satraps, the deputies, and the governors, the judges, the treasurers, the counsellors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up.
Księga Daniela 3,2

Clementine Vulgate

Itaque Nabuchodonosor rex misit ad congregandos satrapas, magistratus, et judices, duces, et tyrannos, et prfectos, omnesque principes regionum, ut convenirent ad dedicationem statu quam erexerat Nabuchodonosor rex.
Księga Daniela 3,2

King James Version

Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counsellors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up.
Księga Daniela 3,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and Nebuchadnezzar the king hath sent to gather the satraps, the prefects, and the governors, the honourable judges, the treasurers, the counsellors, the sheriffs, and all the rulers of the province, to come to the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king hath raised up.
Księga Daniela 3,2

World English Bible

Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the satraps, the deputies, and the governors, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up.
Księga Daniela 3,2
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić