„I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Rzymian 4,20

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - 2 Księga Mojżeszowa 2,8

Westminster Leningrad Codex

וַתֹּאמֶר־לָהּ בַּת־פַּרְעֹה לֵכִי וַתֵּלֶךְ הָעַלְמָה וַתִּקְרָא אֶת־אֵם הַיָּלֶד׃
2 Księga Mojżeszowa 2,8

Biblia Brzeska

Tedy na to przyzwoliła córka faraonowa, a tak szedszy ona dzieweczka zawołała matki dziecięcej.
2 Księga Mojżeszowa 2,8

Biblia Gdańska (1632)

I rzekła jej córka Faraonowa: Idź. Tedy poszła ona dzieweczka, i zawołała matki onegoż dziecięcia.
2 Mojżeszowa 2,8

Biblia Gdańska (1881)

I rzekła jej córka Faraonowa: Idź. Tedy poszła ona dzieweczka, i zawołała matki onegoż dziecięcia.
2 Mojżeszowa 2,8

Biblia Tysiąclecia

Idź - powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka.
Księga Wyjścia 2,8

Biblia Warszawska

I rzekła do niej córka faraona: Idź! Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka.
II Księga Mojżeszowa 2,8

Biblia Jakuba Wujka

Odpowiedziała: Idź. Poszła dzieweczka i zawołała matki swej.
Księga Wyjścia 2,8

Nowa Biblia Gdańska

A córka faraona do niej powiedziała: Idź. Zatem dziewczynka poszła i zawołała matkę tego dziecka.
II Księga Mojżesza 2,8

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Córka faraona odpowiedziała jej: Idź. Dziewczynka poszła więc i zawołała matkę tego dziecka.
Księga Wyjścia 2,8

American Standard Version

And Pharaoh`s daughter said to her, Go. And the maiden went and called the child`s mother.
Księga Wyjścia 2,8

Clementine Vulgate

Respondit : Vade. Perrexit puella et vocavit matrem suam.
Księga Wyjścia 2,8

King James Version

And Pharaoh's daughter said to her, Go. And the maid went and called the child's mother.
Księga Wyjścia 2,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and the daughter of Pharaoh saith to her, `Go;` and the virgin goeth, and calleth the mother of the lad,
Księga Wyjścia 2,8

World English Bible

Pharaoh's daughter said to her, "Go." The maiden went and called the child's mother.
Księga Wyjścia 2,8
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić