„Rzekł im: Pódźcie a oglądajcie. Przyszli i widzieli, gdzie mieszka, i zostali przy nim onego dnia: a była jakoby dziesiąta godzina.”

Biblia Jakuba Wujka: Ewangelia wg św. Jana 1,39

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - 1 Księga Mojżeszowa 5,3

Westminster Leningrad Codex

וַיְחִי אָדָם שְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה וַיֹּולֶד בִּדְמוּתֹו כְּצַלְמֹו וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמֹו שֵׁת׃
1 Księga Mojżeszowa 5,3

Biblia Brzeska

Był tedy żyw Adam sto i trzydzieści lat i urodził mu się syn na podobieństwo i na wyobrażenie jego, któremu dał imię Set.
1 Księga Mojżeszowa 5,3

Biblia Gdańska (1632)

I żył Adam sto i trzydzieści lat, i spłodził syna na podobieństwo swoje, i na wyobrażenie swoje, i nazwał imię jego Set.
1 Mojżeszowa 5,3

Biblia Gdańska (1881)

I żył Adam sto i trzydzieści lat, i spłodził syna na podobieństwo swoje, i na wyobrażenie swoje, i nazwał imię jego Set.
1 Mojżeszowa 5,3

Biblia Tysiąclecia

Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.
Księga Rodzaju 5,3

Biblia Warszawska

Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set.
I Księga Mojżeszowa 5,3

Biblia Jakuba Wujka

I żył Adam sto i trzydzieści lat, i zrodził na wyobrażenie i podobieństwo swoje, i nazwał imię jego Set.
Księga Rodzaju 5,3

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Adam przeżył sto trzydzieści lat i na swoje podobieństwo oraz swój obraz spłodził syna, i nazwał jego imię Szet.
I Księga Mojżesza 5,3

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Adam żył sto trzydzieści lat i spłodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz, i nadał mu imię Set.
Księga Rodzaju 5,3

American Standard Version

And Adam lived a hundred and thirty years, and begat [a son] in his own likeness, after his image; and called his name Seth:
Księga Rodzaju 5,3

Clementine Vulgate

Vixit autem Adam centum triginta annis : et genuit ad imaginem et similitudinem suam, vocavitque nomen ejus Seth.
Księga Rodzaju 5,3

King James Version

And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:
Księga Rodzaju 5,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Adam liveth an hundred and thirty years, and begetteth [a son] in his likeness, according to his image, and calleth his name Seth.
Księga Rodzaju 5,3

World English Bible

Adam lived one hundred thirty years, and became the father of a son in his own likeness, after his image, and named him Seth.
Księga Rodzaju 5,3
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić