„Jako był rozkazał Pan Mojżeszowi, słudze swemu, tak rozkazał Mojżesz Jozuemu; tak też uczynił Jozue, nie opuścił niczego ze wszystkiego, co był rozkazał Pan Mojżeszowi.”

Biblia Gdańska (1881): Jozuego 11,15

Porównanie wersetów
Westminster Leningrad Codex - 1 Księga Mojżeszowa 5,2

Westminster Leningrad Codex

זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם וַיְבָרֶךְ אֹתָם וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמָם אָדָם בְּיֹום הִבָּרְאָם׃ ס
1 Księga Mojżeszowa 5,2

Biblia Brzeska

Tak mężczyznę jako i niewiastę stworzył je i błogosławił je. A wezwał imię ich, człowiek, w dzień stworzenia ich.
1 Księga Mojżeszowa 5,2

Biblia Gdańska (1632)

Mężczyznę i niewiastę stworzył je; i błogosławił im, i nazwał imię ich, człowiek, w dzień, którego są stworzeni.
1 Mojżeszowa 5,2

Biblia Gdańska (1881)

Mężczyznę i niewiastę stworzył je; i błogosławił im, i nazwał imię ich, człowiek, w dzień, którego są stworzeni.
1 Mojżeszowa 5,2

Biblia Tysiąclecia

stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył.
Księga Rodzaju 5,2

Biblia Warszawska

Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni.
I Księga Mojżeszowa 5,2

Biblia Jakuba Wujka

Mężczyznę i niewiastę stworzył je i błogosławił im, i nazwał imię ich Adam, w dzień, którego są stworzeni.
Księga Rodzaju 5,2

Nowa Biblia Gdańska

Stworzył ich - mężczyznę i niewiastę, oraz im błogosławił; nazwał także ich imię Adam, w czasie, gdy zostali stworzeni.
I Księga Mojżesza 5,2

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Stworzył ich mężczyzną i kobietą; błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni.
Księga Rodzaju 5,2

American Standard Version

male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
Księga Rodzaju 5,2

Clementine Vulgate

Masculum et feminam creavit eos, et benedixit illis : et vocavit nomen eorum Adam, in die quo creati sunt.
Księga Rodzaju 5,2

King James Version

Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
Księga Rodzaju 5,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

a male and a female He hath prepared them, and He blesseth them, and calleth their name Man, in the day of their being prepared.
Księga Rodzaju 5,2

World English Bible

He created them male and female, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
Księga Rodzaju 5,2
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić