„Bo oto w one dni i w on czas, gdy nawrócę pojmany lud Judzki i Jeruzalemski,”

Biblia Gdańska (1632): Joel 3,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Objawienie św. Jana 22,11

Biblia Warszawska

Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.
Objawienie św. Jana 22,11

Biblia Brzeska

Który szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a który jest plugawym, niech jeszcze będzie plugawym; a który jest sprawiedliwym, niech jeszcze będzie usprawiedliwion; a święty, niech jeszcze będzie poświęconym.
Objawienie św. Jana 22,11

Biblia Gdańska (1632)

Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy; a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi; a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony.
Objawienie Jana 22,11

Biblia Gdańska (1881)

Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy; a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi; a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony.
Objawienie Jana 22,11

Biblia Tysiąclecia

Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci!
Apokalipsa św. Jana 22,11

Biblia Jakuba Wujka

Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a kto jest w plugastwie, niech jeszcze plugawieje; a kto sprawiedliwy jest, niech jeszcze będzie usprawiedliwion; a święty, niech jeszcze będzie poświęcon.
Apokalipsa św. Jana 22,11

Nowa Biblia Gdańska

Kto czyni niesprawiedliwość - niech jeszcze uczyni niesprawiedliwość, a kto skalany - niech się jeszcze skala; także sprawiedliwy - niech już będzie uważany za sprawiedliwego, a poświęcony Bogu - niech jeszcze zostanie uświęcony.
Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 22,11

Biblia Przekład Toruński

Kto czyni niesprawiedliwość niech nadal czyni niesprawiedliwość, brudny niech nadal się brudzi; sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty niech nadal daje się uświęcać.
Objawienie Jana 22,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca.
Księga Objawienia 22,11

American Standard Version

He that is unrighteous, let him do unrighteousness still: and he that is filthy, let him be made filthy still: and he that is righteous, let him do righteousness still: and he that is holy, let him be made holy still.
Objawienie Jana 22,11

Clementine Vulgate

Qui nocet, noceat adhuc : et qui in sordibus est, sordescat adhuc : et qui justus est, justificetur adhuc : et sanctus, sanctificetur adhuc.
Apokalipsa Jana 22,11

King James Version

He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.
Objawienie Jana 22,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο αδικων αδικησατω ετι και ο ρυπων ρυπωσατω ετι και ο δικαιος δικαιωθητω ετι και ο αγιος αγιασθητω ετι
Objawienie Jana 22,11

Young's Literal Translation

he who is unrighteous -- let him be unrighteous still, and he who is filthy -- let him be filthy still, and he who is righteous -- let him be declared righteous still, and he who is sanctified -- let him be sanctified still:
Objawienie Jana 22,11

World English Bible

He who acts unjustly, let him act unjustly still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him do righteousness still. He who is holy, let him be holy still."
Objawienie Jana 22,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić