„Jedni bierzcie brzemiona drugich, i tak wypełniajcie Prawo Chrystusa.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Galacjan 6,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Objawienie św. Jana 22,1

Biblia Warszawska

I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Objawienie św. Jana 22,1

Biblia Brzeska

Zatym ukazał mi czystą rzekę wody żywej, przezroczystą jako krzyształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej.
Objawienie św. Jana 22,1

Biblia Gdańska (1632)

I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej.
Objawienie Jana 22,1

Biblia Gdańska (1881)

I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej.
Objawienie Jana 22,1

Biblia Tysiąclecia

I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Apokalipsa św. Jana 22,1

Biblia Jakuba Wujka

I ukazał mi rzekę wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolice Bożej i Barankowej.
Apokalipsa św. Jana 22,1

Nowa Biblia Gdańska

Pokazał mi też czystą, lśniącą jak kryształ rzekę Wody Życia, która wychodziła z tronu Boga i Baranka.
Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 22,1

Biblia Przekład Toruński

I pokazał mi czystą rzekę wody życia, jasną jak kryształ, wychodzącą z tronu Boga i Baranka.
Objawienie Jana 22,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Księga Objawienia 22,1

American Standard Version

And he showed me a river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb,
Objawienie Jana 22,1

Clementine Vulgate

Et ostendit mihi fluvium aqu vit, splendidum tamquam crystallum, procedentem de sede Dei et Agni.
Apokalipsa Jana 22,1

King James Version

And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.
Objawienie Jana 22,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εδειξεν μοι καθαρον ποταμον υδατος ζωης λαμπρον ως κρυσταλλον εκπορευομενον εκ του θρονου του θεου και του αρνιου
Objawienie Jana 22,1

Young's Literal Translation

And he shewed me a pure river of water of life, bright as crystal, going forth out of the throne of God and of the Lamb:
Objawienie Jana 22,1

World English Bible

He showed me a river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb,
Objawienie Jana 22,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić