„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Mateusza 5,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Objawienie św. Jana 2,9

Biblia Warszawska

Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
Objawienie św. Jana 2,9

Biblia Brzeska

Znam sprawy twoje i ucisk, i ubóstwo (acz jesteś bogaty), i bluźnierstwo tych, którzy się powiedają być Żydmi, a nie są, ale są bożnicą szatańską.
Objawienie św. Jana 2,9

Biblia Gdańska (1632)

Znam uczynki twoje i ucisk, i ubóstwo, (aleś bogaty), i bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bóżnicą szatańską.
Objawienie Jana 2,9

Biblia Gdańska (1881)

Znam uczynki twoje i ucisk, i ubóstwo, (aleś bogaty), i bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bóżnicą szatańską.
Objawienie Jana 2,9

Biblia Tysiąclecia

Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.
Apokalipsa św. Jana 2,9

Biblia Jakuba Wujka

Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, aleś jest bogaty. I bluźnią cię ci, którzy się powiadają być Żydmi, a nie są, ale są bóżnicą szatańską.
Apokalipsa św. Jana 2,9

Nowa Biblia Gdańska

Znam twoje czyny, ucisk i nędzę (a jesteś bogaty), oraz zniesławianie tych, co sobie mówią, że są Żydami - a nie są, ale domem zgromadzeń szatana.
Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 2,9

Biblia Przekład Toruński

Znam twoje czyny i ucisk, i ubóstwo, lecz jesteś bogaty; i bluźnierstwo tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
Objawienie Jana 2,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty – i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
Księga Objawienia 2,9

American Standard Version

I know thy tribulation, and thy poverty (but thou art rich), and the blasphemy of them that say they are Jews, and they art not, but are a synagogue of Satan.
Objawienie Jana 2,9

Clementine Vulgate

Scio tribulationem tuam, et paupertatem tuam, sed dives es : et blasphemaris ab his, qui se dicunt Judos esse, et non sunt, sed sunt synagoga Satan.
Apokalipsa Jana 2,9

King James Version

I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.
Objawienie Jana 2,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οιδα σου τα εργα και την θλιψιν και την πτωχειαν πλουσιος δε ει και την βλασφημιαν των λεγοντων ιουδαιους ειναι εαυτους και ουκ εισιν αλλα συναγωγη του σατανα
Objawienie Jana 2,9

Young's Literal Translation

I have known thy works, and tribulation, and poverty -- yet thou art rich -- and the evil-speaking of those saying themselves to be Jews, and are not, but [are] a synagogue of the Adversary.
Objawienie Jana 2,9

World English Bible

"I know your oppression, and your poverty (but you are rich), and the blasphemy of those who say they are Jews, and they are not, but are a synagogue of Satan.
Objawienie Jana 2,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić