„Zza rzek Etiopii przyniosą mi dary moi czciciele, córa moich rozproszonych.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Sofoniasza 3,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Objawienie św. Jana 12,9

Biblia Warszawska

I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
Objawienie św. Jana 12,9

Biblia Brzeska

I zrzucon jest smok wielki, wąż on starodawny, który jest rzeczon diabeł i Szatan, który zwodzi wszystek okrąg ziemie; i zrzucon jest na ziemię i aniołowie jego z nim są zrzuceni.
Objawienie św. Jana 12,9

Biblia Gdańska

I zrzucony jest smok wielki, wąż on starodawny, którego zowią dyjabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata; zrzucony jest na ziemię i aniołowie jego z nim są zrzuceni.
Objawienie Jana 12,9

Biblia Tysiąclecia

I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
Apokalipsa św. Jana 12,9

Biblia Jakuba Wujka

I zrzucon jest on smok, wielki wąż staradawny, którego zową diabłem i szatanem, który zwodzi wszytek świat, i zrzucony jest na ziemię, i aniołowie jego z nim są zrzuceni.
Apokalipsa św. Jana 12,9

Nowa Biblia Gdańska

Więc został wyrzucony wielki smok, starodawny wąż, zwany oszczerczym i szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat. Zrzucony został na ziemię, a razem z nim zostali zrzuceni jego aniołowie.
Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 12,9

Biblia Przekład Toruński

I został zrzucony smok wielki, wąż starodawny, który jest nazwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat, został zrzucony na ziemię, i zostali z nim zrzuceni jego aniołowie.
Objawienie Jana 12,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie.
Księga Objawienia 12,9

American Standard Version

And the great dragon was cast down, the old serpent, he that is called the Devil and Satan, the deceiver of the whole world; he was cast down to the earth, and his angels were cast down with him.
Objawienie Jana 12,9

Clementine Vulgate

Et projectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur diabolus, et Satanas, qui seducit universum orbem : et projectus est in terram, et angeli ejus cum illo missi sunt.
Apokalipsa Jana 12,9

King James Version

And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
Objawienie Jana 12,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εβληθη ο δρακων ο μεγας ο οφις ο αρχαιος ο καλουμενος διαβολος και ο σατανας ο πλανων την οικουμενην ολην εβληθη εις την γην και οι αγγελοι αυτου μετ αυτου εβληθησαν
Objawienie Jana 12,9

Young's Literal Translation

and the great dragon was cast forth -- the old serpent, who is called `Devil,` and `the Adversary,` who is leading astray the whole world -- he was cast forth to the earth, and his messengers were cast forth with him.
Objawienie Jana 12,9

World English Bible

The great dragon was thrown down, the old serpent, he who is called the Devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him.
Objawienie Jana 12,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić