„Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd.”

Biblia Tysiąclecia: 3 List św. Jana 1,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Objawienie św. Jana 12,4

Biblia Warszawska

A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.
Objawienie św. Jana 12,4

Biblia Brzeska

Którego ogon ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich, które zrzucił na ziemię; i stanął on smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby po porodzeniu syna jej pożarł.
Objawienie św. Jana 12,4

Biblia Gdańska

A ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię; a smok on stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro by porodziła, pożarł dziecię jej.
Objawienie Jana 12,4

Biblia Tysiąclecia

I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię.
Apokalipsa św. Jana 12,4

Biblia Jakuba Wujka

a ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich. I zrzucił je na ziemię. A smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby, gdyby porodziła, pożarł syna jej.
Apokalipsa św. Jana 12,4

Nowa Biblia Gdańska

Zaś jego ogon ciągnie trzecią część gwiazd Nieba, i zrzucił je na ziemię. A smok stanął przed kobietą, co miała urodzić, aby kiedy urodzi, pożreć jej dziecko.
Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 12,4

Biblia Przekład Toruński

A jego ogon ściągnął trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię; i smok stał przed kobietą, która miała urodzić, aby, kiedy urodzi, pożreć jej dziecko.
Objawienie Jana 12,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jego ogon wlókł trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko.
Księga Objawienia 12,4

American Standard Version

And his tail draweth the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon standeth before the woman that is about to be delivered, that when she is delivered he may devour her child.
Objawienie Jana 12,4

Clementine Vulgate

et cauda ejus trahebat tertiam partem stellarum cli, et misit eas in terram : et draco stetit ante mulierem, qu erat paritura, ut cum peperisset, filium ejus devoraret.
Apokalipsa Jana 12,4

King James Version

And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.
Objawienie Jana 12,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και η ουρα αυτου συρει το τριτον των αστερων του ουρανου και εβαλεν αυτους εις την γην και ο δρακων εστηκεν ενωπιον της γυναικος της μελλουσης τεκειν ινα οταν τεκη το τεκνον αυτης καταφαγη
Objawienie Jana 12,4

Young's Literal Translation

and his tail doth draw the third of the stars of the heaven, and he did cast them to the earth; and the dragon did stand before the woman who is about to bring forth, that when she may bring forth, her child he may devour;
Objawienie Jana 12,4

World English Bible

His tail drew one third of the stars of the sky, and threw them to the earth. The dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth he might devour her child.
Objawienie Jana 12,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić