„Usta twoje rozpuszczasz na złe, a język twój składa zdrady.”

Biblia Gdańska: Psalmów 50,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Objawienie św. Jana 11,15

Biblia Warszawska

I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.
Objawienie św. Jana 11,15

Biblia Brzeska

A tak siódmy anioł zatrąbił i zstały się głosy wielkie na niebie mówiąc: Królestwa świata zstały się królestwy Pana naszego i Krysta jego, który będzie królował na wieki wieków.
Objawienie św. Jana 11,15

Biblia Gdańska

I zatrąbił Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków.
Objawienie Jana 11,15

Biblia Tysiąclecia

I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków.
Apokalipsa św. Jana 11,15

Biblia Jakuba Wujka

I zatrąbił anioł siódmy. I zstały się głosy wielkie na niebie, mówiące: Królestwo tego świata stało się Pana naszego i Chrystusa jego i będzie królował na wieki wieków. Amen.
Apokalipsa św. Jana 11,15

Nowa Biblia Gdańska

Zatem zatrąbił siódmy anioł. A w Niebie pojawiły się wielkie głosy, mówiące: Dokonało się królowanie nad światem naszego Pana i Jego Chrystusa, zatem będzie królował na wieki wieków.
Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 11,15

Biblia Przekład Toruński

I zatrąbił siódmy anioł, i rozległy się potężne głosy na niebie, mówiące: Królestwa tego świata stały się królestwem PANA naszego i Jego Pomazańca, i królować będzie na wieki wieków.
Objawienie Jana 11,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków.
Księga Objawienia 11,15

American Standard Version

And the seventh angel sounded; and there followed great voices in heaven, and they said, The kingdom of the world is become [the kingdom] of our Lord, and of his Christ: and he shall reign for ever and ever.
Objawienie Jana 11,15

Clementine Vulgate

Et septimus angelus tuba cecinit : et fact sunt voces magn in clo dicentes : Factum est regnum hujus mundi, Domini nostri et Christi ejus, et regnabit in scula sculorum. Amen.
Apokalipsa Jana 11,15

King James Version

And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.
Objawienie Jana 11,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ο εβδομος αγγελος εσαλπισεν και εγενοντο φωναι μεγαλαι εν τω ουρανω λεγουσαι εγενοντο αι βασιλειαι του κοσμου του κυριου ημων και του χριστου αυτου και βασιλευσει εις τους αιωνας των αιωνων
Objawienie Jana 11,15

Young's Literal Translation

And the seventh messenger did sound, and there came great voices in the heaven, saying, `The kingdoms of the world did become [those] of our Lord and of His Christ, and he shall reign to the ages of the ages!`
Objawienie Jana 11,15

World English Bible

The seventh angel sounded, and there followed great voices in heaven, saying, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord, and of his Christ. He will reign forever and ever!"
Objawienie Jana 11,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić