„a nie jako Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraelowi nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Koryntian 3,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Objawienie św. Jana 1,3

Biblia Warszawska

Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.
Objawienie św. Jana 1,3

Biblia Brzeska

Błogosławiony, który czyta i błogosławieni, którzy słuchają słowa proroctwa tego i chowają ty rzeczy, które w nim są opisane, abowiem czas blisko jest.
Objawienie św. Jana 1,3

Biblia Gdańska (1632)

Błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego, i zachowują to, co w niem jest napisane; albowiem czas blisko jest.
Objawienie Jana 1,3

Biblia Gdańska (1881)

Błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego, i zachowują to, co w niem jest napisane; albowiem czas blisko jest.
Objawienie Jana 1,3

Biblia Tysiąclecia

Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.
Apokalipsa św. Jana 1,3

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławiony, który czyta i słucha słów proroctwa tego, i zachowywa to, co w nim jest napisano: abowiem czas jest blisko.
Apokalipsa św. Jana 1,3

Nowa Biblia Gdańska

Bogaty ten, kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; bowiem czas jest bliski.
Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 1,3

Biblia Przekład Toruński

Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; albowiem czas jest bliski.
Objawienie Jana 1,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski.
Księga Objawienia 1,3

American Standard Version

Blessed is he that readeth, and they that hear the words of the prophecy, and keep the things that are written therein: for the time is at hand.
Objawienie Jana 1,3

Clementine Vulgate

Beatus qui legit, et audit verba propheti hujus, et servat ea, qu in ea scripta sunt : tempus enim prope est.
Apokalipsa Jana 1,3

King James Version

Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.
Objawienie Jana 1,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μακαριος ο αναγινωσκων και οι ακουοντες τους λογους της προφητειας και τηρουντες τα εν αυτη γεγραμμενα ο γαρ καιρος εγγυς
Objawienie Jana 1,3

Young's Literal Translation

Happy is he who is reading, and those hearing, the words of the prophecy, and keeping the things written in it -- for the time is nigh!
Objawienie Jana 1,3

World English Bible

Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy, and keep the things that are written in it, for the time is at hand.
Objawienie Jana 1,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić