„Odpowiedział im: Jestem Hebrajczykiem i boję się PANA, Boga nieba, który stworzył morze i ziemię.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Jonasza 1,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Objawienie św. Jana 1,15

Biblia Warszawska

A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód.
Objawienie św. Jana 1,15

Biblia Brzeska

Nogi też jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu gorające, a głos jego jako głos wiela wód.
Objawienie św. Jana 1,15

Biblia Gdańska (1632)

A nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalone, a głos jego jako głos wielu wód.
Objawienie Jana 1,15

Biblia Gdańska (1881)

A nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalone, a głos jego jako głos wielu wód.
Objawienie Jana 1,15

Biblia Tysiąclecia

Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód.
Apokalipsa św. Jana 1,15

Biblia Jakuba Wujka

a nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalonemu, a głos jego jako głos wiela wód,
Apokalipsa św. Jana 1,15

Nowa Biblia Gdańska

Zaś jego nogi podobne do metalu, jak gdyby płonącego w piecu, a jego głos - jak głos wielu wód.
Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 1,15

Biblia Przekład Toruński

I stopy Jego podobne do roztopionego drogocennego metalu, jakby rozpalone w piecu, a głos Jego jak głos wielu wód.
Objawienie Jana 1,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód.
Księga Objawienia 1,15

American Standard Version

and his feet like unto burnished brass, as if it had been refined in a furnace; and his voice as the voice of many waters.
Objawienie Jana 1,15

Clementine Vulgate

et pedes ejus similes auricalco, sicut in camino ardenti, et vox illius tamquam vox aquarum multarum :
Apokalipsa Jana 1,15

King James Version

And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace; and his voice as the sound of many waters.
Objawienie Jana 1,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω ως εν καμινω πεπυρωμενοι και η φωνη αυτου ως φωνη υδατων πολλων
Objawienie Jana 1,15

Young's Literal Translation

and his feet like to fine brass, as in a furnace having been fired, and his voice as a sound of many waters,
Objawienie Jana 1,15

World English Bible

His feet were like burnished brass, as if it had been refined in a furnace. His voice was like the voice of many waters.
Objawienie Jana 1,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić