„Postraszył je tedy Pan przed Izraelczyki, a poraził je porażką wielką w Gabaon i gonili je Izraelczycy drogą, którą chodzą ku Betoron i gromił je aż do Azeka i do Maceda.”

Biblia Brzeska: Księga Jozuego 10,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Objawienie św. Jana 1,14

Biblia Warszawska

Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty,
Objawienie św. Jana 1,14

Biblia Brzeska

A głowa jego i włosy były białe jako wełna biała, jako śnieg, a oczy jego jako płomień ognia.
Objawienie św. Jana 1,14

Biblia Gdańska (1632)

A głowa jego i włosy były białe jako wełna biała, jako śnieg, a oczy jego jako płomień ognia;
Objawienie Jana 1,14

Biblia Gdańska (1881)

A głowa jego i włosy były białe jako wełna biała, jako śnieg, a oczy jego jako płomień ognia;
Objawienie Jana 1,14

Biblia Tysiąclecia

Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia.
Apokalipsa św. Jana 1,14

Biblia Jakuba Wujka

a głowa jego i włosy były białe jako wełna biała i jako śnieg, a oczy jego jako płomień ognia,
Apokalipsa św. Jana 1,14

Nowa Biblia Gdańska

A jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg; a jego oczy jak płomień ognia.
Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 1,14

Biblia Przekład Toruński

A głowa Jego i włosy białe jak biała wełna i jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia;
Objawienie Jana 1,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia.
Księga Objawienia 1,14

American Standard Version

And his head and his hair were white as white wool, [white] as snow; and his eyes were as a flame of fire;
Objawienie Jana 1,14

Clementine Vulgate

caput autem ejus, et capilli erant candidi tamquam lana alba, et tamquam nix, et oculi ejus tamquam flamma ignis :
Apokalipsa Jana 1,14

King James Version

His head and his hairs were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;
Objawienie Jana 1,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

η δε κεφαλη αυτου και αι τριχες λευκαι ωσει εριον λευκον ως χιων και οι οφθαλμοι αυτου ως φλοξ πυρος
Objawienie Jana 1,14

Young's Literal Translation

and his head and hairs white, as if white wool -- as snow, and his eyes as a flame of fire;
Objawienie Jana 1,14

World English Bible

His head and his hair were white as white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire.
Objawienie Jana 1,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić