„Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, głosi:”

Biblia Warszawska: Księga Jeremiasza 11,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Objawienie św. Jana 1,11

Biblia Warszawska

To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei.
Objawienie św. Jana 1,11

Biblia Brzeska

Mówiąc: Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, a co widzisz napisz w księgi i pośli siedmi kościołom, które są w Azjej, w Efezie, i w Smyrnie, i w Pergamie, i w Tyatyryjej, i w Sardziech, i w Filadelfijej, i w Laodycei.
Objawienie św. Jana 1,11

Biblia Gdańska (1632)

Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni; a co widzisz, napisz w księgi i poślij siedmiu zborom, które są w Azyi, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamu, i do Tyjatyru, i do Sardów, i do Filadelfii, i do Laodycei.
Objawienie Jana 1,11

Biblia Gdańska (1881)

Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni; a co widzisz, napisz w księgi i poślij siedmiu zborom, które są w Azyi, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamu, i do Tyjatyru, i do Sardów, i do Filadelfii, i do Laodycei.
Objawienie Jana 1,11

Biblia Tysiąclecia

mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei.
Apokalipsa św. Jana 1,11

Biblia Jakuba Wujka

mówiącej: Co widzisz, napisz w księgi i pośli siedmi kościołom, które są w Azyjej: Efezowi i Smyrnie, i Pergamowi, i Tiatyrze, i Sardowi, i Filadelfijej, i Laodycyjej.
Apokalipsa św. Jana 1,11

Nowa Biblia Gdańska

Ja Jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni. A co widzisz - zapisz na zwoju oraz poślij siedmiu zgromadzeniom wybranych, które są w Azji - do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei.
Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 1,11

Biblia Przekład Toruński

Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni; a to, co widzisz, napisz w zwoju i poślij do siedmiu zborów, które są w Azji: do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei.
Objawienie Jana 1,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.
Księga Objawienia 1,11

American Standard Version

saying, What thou seest, write in a book and send [it] to the seven churches: unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamum, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.
Objawienie Jana 1,11

Clementine Vulgate

dicentis : Quod vides, scribe in libro : et mitte septem ecclesiis, qu sunt in Asia, Epheso, et Smyrn, et Pergamo, et Thyatir, et Sardis, et Philadelphi, et Laodici.
Apokalipsa Jana 1,11

King James Version

Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.
Objawienie Jana 1,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λεγουσης εγω ειμι το α και το ω ο πρωτος και ο εσχατος και ο βλεπεις γραψον εις βιβλιον και πεμψον ταις επτα εκκλησιαις ταις εν ασια εις εφεσον και εις σμυρναν και εις περγαμον και εις θυατειρα και εις σαρδεις και εις φιλαδελφειαν και εις λαοδικειαν
Objawienie Jana 1,11

Young's Literal Translation

`I am the Alpha and the Omega, the First and the Last;` and, `What thou dost see, write in a scroll, and send to the seven assemblies that [are] in Asia; to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea.`
Objawienie Jana 1,11

World English Bible

saying, "What you see, write in a book and send to the seven assemblies: to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and to Laodicea."
Objawienie Jana 1,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić