„Jozue zrobił więc sobie ostre noże i obrzezał synów Izraela na pagórku napletków.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Jozuego 5,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Tytusa 1,16

Biblia Warszawska

Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni.
List św. Pawła do Tytusa 1,16

Biblia Brzeska

Wyznawając, iż Boga znają, ale przą się go uczynkami, gdyż są obrzydłymi i nieposłusznymi i którzy się na żaden uczynek dobry nie godzą.
List św. Pawła do Tytusa 1,16

Biblia Gdańska

Udawają, że Boga znają; ale uczynkami swemi tego się zapierają, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi, a do wszelkiego dobrego uczynku niesposobnymi.
Tytusa 1,16

Biblia Tysiąclecia

Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu.
List do Tytusa 1,16

Biblia Jakuba Wujka

Wyznawają, iż Boga znają, lecz się uczynkami zapierają, będąc obrzydłymi i trudnymi do wierzenia, a do każdego uczynku dobrego nikczemnymi.
List do Tytusa 1,16

Nowa Biblia Gdańska

Wyznają, że znają Boga, ale czynami się tego zapierają, będąc wstrętnymi, nieposłusznymi oraz niezdatnymi do każdego szlachetnego uczynku.
List do Tytusa 1,16

Biblia Przekład Toruński

Wyznają, że znają Boga; ale swoimi czynami zapierają się Go, będąc obrzydliwi i nieposłuszni, i niezdolni do żadnego dobrego czynu.
List do Tytusa 1,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku.
List do Tytusa 1,16

American Standard Version

They profess that they know God; but by their works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.
List do Tytusa 1,16

Clementine Vulgate

Confitentur se nosse Deum, factis autem negant : cum sint abominati, et incredibiles, et ad omne opus bonum reprobi.
List do Tytusa 1,16

King James Version

They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.
List do Tytusa 1,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

θεον ομολογουσιν ειδεναι τοις δε εργοις αρνουνται βδελυκτοι οντες και απειθεις και προς παν εργον αγαθον αδοκιμοι
List do Tytusa 1,16

Young's Literal Translation

God they profess to know, and in the works they deny [Him], being abominable, and disobedient, and unto every good work disapproved.
List do Tytusa 1,16

World English Bible

They profess that they know God, but by their works they deny him, being abominable, disobedient, and unfit for any good work.
List do Tytusa 1,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić