„Dla uciechy wyprawia się ucztę i wino rozwesela życie, ale pieniądze umożliwiają wszystko.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Kaznodziei 10,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 8,8

Biblia Warszawska

Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.
List św. Pawła do Rzymian 8,8

Biblia Brzeska

A tak którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą.
List św. Pawła do Rzymian 8,8

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą.
Rzymian 8,8

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą.
Rzymian 8,8

Biblia Tysiąclecia

A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
List do Rzymian 8,8

Biblia Jakuba Wujka

A którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą.
List do Rzymian 8,8

Nowa Biblia Gdańska

Zaś ci, co są w ciele wewnętrznym, Bogu się podobać nie mogą.
List do Rzymian 8,8

Biblia Przekład Toruński

Ci bowiem, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.
List do Rzymian 8,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.
List do Rzymian 8,8

American Standard Version

and they that are in the flesh cannot please God.
List do Rzymian 8,8

Clementine Vulgate

Qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt.
List do Rzymian 8,8

King James Version

So then they that are in the flesh cannot please God.
List do Rzymian 8,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι δε εν σαρκι οντες θεω αρεσαι ου δυνανται
List do Rzymian 8,8

Young's Literal Translation

for neither is it able; and those who are in the flesh are not able to please God.
List do Rzymian 8,8

World English Bible

Those who are in the flesh can't please God.
List do Rzymian 8,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić