„Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg:”

Biblia Tysiąclecia: Księga Izajasza 54,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 7,5

Biblia Warszawska

Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci;
List św. Pawła do Rzymian 7,5

Biblia Brzeska

Abowiem gdyśmy byli w ciele, pożądliwości grzechów, które się zstały przez zakon, moc miały w członkach naszych, ku przynoszeniu owocu na śmierć.
List św. Pawła do Rzymian 7,5

Biblia Gdańska

Albowiem gdyśmy byli w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez zakon, mocy dokazywały w członkach naszych ku przynoszeniu owocu śmierci.
Rzymian 7,5

Biblia Tysiąclecia

Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności [pobudzane] przez Prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci.
List do Rzymian 7,5

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem gdyśmy byli w ciele, namiętności grzechów, które przez zakon były, w członkach naszych, aby owoc przynosiły śmierci.
List do Rzymian 7,5

Nowa Biblia Gdańska

Bo gdy byliśmy w ciele, z powodu Prawa działało w naszych członkach doznanie grzechu, dla przyniesienia owocu śmierci.
List do Rzymian 7,5

Biblia Przekład Toruński

Bo gdy byliśmy w ciele, namiętności grzechów, poprzez Prawo, działały w naszych członkach, dla przyniesienia owocu śmierci.
List do Rzymian 7,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc.
List do Rzymian 7,5

American Standard Version

For when we were in the flesh, the sinful passions, which were through the law, wrought in our members to bring forth fruit unto death.
List do Rzymian 7,5

Clementine Vulgate

Cum enim essemus in carne, passiones peccatorum, quæ per legem erant, operabantur in membris nostris, ut fructificarent morti.
List do Rzymian 7,5

King James Version

For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death.
List do Rzymian 7,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οτε γαρ ημεν εν τη σαρκι τα παθηματα των αμαρτιων τα δια του νομου ενηργειτο εν τοις μελεσιν ημων εις το καρποφορησαι τω θανατω
List do Rzymian 7,5

Young's Literal Translation

for when we were in the flesh, the passions of the sins, that [are] through the law, were working in our members, to bear fruit to the death;
List do Rzymian 7,5

World English Bible

For when we were in the flesh, the sinful passions which were through the law, worked in our members to bring forth fruit to death.
List do Rzymian 7,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić