„Niech zboczy tu niedoświadczony - odzywa się do tego, komu brak mądrości:”

Biblia Tysiąclecia: Księga Przysłów 9,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 7,18

Biblia Warszawska

Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak;
List św. Pawła do Rzymian 7,18

Biblia Brzeska

Gdyż wiem, iż nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, nic dobrego; abowiem mamci wolą, ale abym to czynił co jest dobrego, nie najduję.
List św. Pawła do Rzymian 7,18

Biblia Gdańska

Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie (to jest w ciele mojem) dobre; albowiem chęć jest we mnie, ale wykonać to, co jest dobrego, nie znajduję.
Rzymian 7,18

Biblia Tysiąclecia

Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie.
List do Rzymian 7,18

Biblia Jakuba Wujka

Bo wiem, że nie mieszka we mnie, to jest, w ciele moim, dobre. Abowiem chcieć przy mnie jest, ale wykonać dobre nie najduję.
List do Rzymian 7,18

Nowa Biblia Gdańska

Bo wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele wewnętrznym - pożyteczne; gdyż to, co sobie życzę, stoi obok mnie, i nie odkrywam zdobywania tego szlachetnego.
List do Rzymian 7,18

Biblia Przekład Toruński

Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele, dobro; albowiem chcenie jest obecne we mnie, ale tego, co dobre nie znajduję.
List do Rzymian 7,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię.
List do Rzymian 7,18

American Standard Version

For I know that in me, that is, in my flesh, dwelleth no good thing: for to will is present with me, but to do that which is good [is] not.
List do Rzymian 7,18

Clementine Vulgate

Scio enim quia non habitat in me, hoc est in carne mea, bonum. Nam velle, adjacet mihi : perficere autem bonum, non invenio.
List do Rzymian 7,18

King James Version

For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but how to perform that which is good I find not.
List do Rzymian 7,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οιδα γαρ οτι ουκ οικει εν εμοι τουτ εστιν εν τη σαρκι μου αγαθον το γαρ θελειν παρακειται μοι το δε κατεργαζεσθαι το καλον ουχ ευρισκω
List do Rzymian 7,18

Young's Literal Translation

for I have known that there doth not dwell in me, that is, in my flesh, good: for to will is present with me, and to work that which is right I do not find,
List do Rzymian 7,18

World English Bible

For I know that in me, that is, in my flesh, dwells no good thing. For desire is present with me, but I don't find it doing that which is good.
List do Rzymian 7,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić