„To mówi PAN Bóg: Dla trzech złości Tyru i dla czterzech nie nawrócę go: dlatego że zamknęli pojmanie doskonałe w Idumejej, a nie wspomnieli przymierza braterskiego.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Amosa 1,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 6,6

Biblia Warszawska

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
List św. Pawła do Rzymian 6,6

Biblia Brzeska

Wiedząc to, że stary on nasz człowiek pospołu jest z nim ukrzyżowan, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już dalej nie służyli grzechowi.
List św. Pawła do Rzymian 6,6

Biblia Gdańska (1632)

To wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu jest z nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi;
Rzymian 6,6

Biblia Gdańska (1881)

To wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu jest z nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi;
Rzymian 6,6

Biblia Tysiąclecia

To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu.
List do Rzymian 6,6

Biblia Jakuba Wujka

Wiedząc to, że stary nasz człowiek pospołu jest ukrzyżowan, aby zepsowane było ciało grzechu i dalej nie służyliśmy grzechowi.
List do Rzymian 6,6

Nowa Biblia Gdańska

To wiedząc, że nasz dawny człowiek został razem ukrzyżowany, aby wewnętrzne ciało grzechu zostało rozłączone, tak, abyśmy już nie byli sługami grzechu.
List do Rzymian 6,6

Biblia Przekład Toruński

Wiedząc to, że nasz stary człowiek razem z Nim został ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało uczynione bezczynnym, abyśmy już więcej nie pozostawali w niewoli grzechu;
List do Rzymian 6,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi.
List do Rzymian 6,6

American Standard Version

knowing this, that our old man was crucified with [him], that the body of sin might be done away, that so we should no longer be in bondage to sin;
List do Rzymian 6,6

Clementine Vulgate

Hoc scientes, quia vetus homo noster simul crucifixus est, ut destruatur corpus peccati, et ultra non serviamus peccato.
List do Rzymian 6,6

King James Version

Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.
List do Rzymian 6,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τουτο γινωσκοντες οτι ο παλαιος ημων ανθρωπος συνεσταυρωθη ινα καταργηθη το σωμα της αμαρτιας του μηκετι δουλευειν ημας τη αμαρτια
List do Rzymian 6,6

Young's Literal Translation

this knowing, that our old man was crucified with [him], that the body of the sin may be made useless, for our no longer serving the sin;
List do Rzymian 6,6

World English Bible

knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, so that we would no longer be in bondage to sin.
List do Rzymian 6,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić