„I dopuściłem suszą na ziemię tę i na góry, na pszenicę, na moszcz, na olej i na wszytko co roście z ziemie; tak na ludzi jako i na bydlęta i na wszytki roboty rąk waszych.”

Biblia Brzeska: Księga Aggeusza 1,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 6,3

Biblia Warszawska

Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
List św. Pawła do Rzymian 6,3

Biblia Brzeska

Azaż nie wiecie, iż ilekolwiek nas w Krystusa Jezusa jest okrzczonych, jesteśmy okrzczeni w śmierci jego?
List św. Pawła do Rzymian 6,3

Biblia Gdańska (1632)

Azaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego ochrzczeni jesteśmy?
Rzymian 6,3

Biblia Gdańska (1881)

Azaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego ochrzczeni jesteśmy?
Rzymian 6,3

Biblia Tysiąclecia

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
List do Rzymian 6,3

Biblia Jakuba Wujka

Azaż nie wiecie, iż którzykolwiek w Chrystusie Jezusie jesteśmy ochrzczeni, w śmierci jego ochrzczeni jesteśmy?
List do Rzymian 6,3

Nowa Biblia Gdańska

Czyż nie wiecie, że jacykolwiek zostali zanurzeni dla Jezusa Chrystusa, zostali zanurzeni względem jego śmierci?
List do Rzymian 6,3

Biblia Przekład Toruński

Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni?
List do Rzymian 6,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?
List do Rzymian 6,3

American Standard Version

Or are ye ignorant that all we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death?
List do Rzymian 6,3

Clementine Vulgate

an ignoratis quia quicumque baptizati sumus in Christo Jesu, in morte ipsius baptizati sumus ?
List do Rzymian 6,3

King James Version

Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death?
List do Rzymian 6,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

η αγνοειτε οτι οσοι εβαπτισθημεν εις χριστον ιησουν εις τον θανατον αυτου εβαπτισθημεν
List do Rzymian 6,3

Young's Literal Translation

are ye ignorant that we, as many as were baptized to Christ Jesus, to his death were baptized?
List do Rzymian 6,3

World English Bible

Or don't you know that all we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death?
List do Rzymian 6,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić