„A w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, a niektóre ku uczciwości, drugie zasię ku zelżywości.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Tymoteusza 2,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 6,23

Biblia Warszawska

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List św. Pawła do Rzymian 6,23

Biblia Brzeska


Biblia Gdańska (1632)

Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzymian 6,23

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzymian 6,23

Biblia Tysiąclecia

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 6,23

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem zapłaty grzechowe, śmierć, a łaska Boża, żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 6,23

Nowa Biblia Gdańska

Bo zapłaty za grzech są w śmierci, a łaską Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
List do Rzymian 6,23

Biblia Przekład Toruński

Bowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 6,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
List do Rzymian 6,23

American Standard Version

For the wages of sin is death; but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
List do Rzymian 6,23

Clementine Vulgate

Stipendia enim peccati, mors. Gratia autem Dei, vita æterna, in Christo Jesu Domino nostro.
List do Rzymian 6,23

King James Version

For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
List do Rzymian 6,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τα γαρ οψωνια της αμαρτιας θανατος το δε χαρισμα του θεου ζωη αιωνιος εν χριστω ιησου τω κυριω ημων
List do Rzymian 6,23

Young's Literal Translation

for the wages of the sin [is] death, and the gift of God [is] life age-during in Christ Jesus our Lord.
List do Rzymian 6,23

World English Bible

For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
List do Rzymian 6,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić