„A jako Ester weszła przed oblicze królewskie, i mówiła o listy; a jako obrócone były złe zamysły jego, które był wymyślił przeciwko Żydom na głowę jego; i jako go powieszono i synów jego na szubienicy.”

Biblia Gdańska (1881): Estery 9,25

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 6,22

Biblia Warszawska

Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.
List św. Pawła do Rzymian 6,22

Biblia Brzeska

Abowiem zapłata grzechu jest śmierć; a dar Boży jestci żywot wieczny, przez Krystusa Jezusa, Pana naszego.
List św. Pawła do Rzymian 6,22

Biblia Gdańska (1632)

Lecz teraz, będąc uwolnieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie pożytek swój ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny.
Rzymian 6,22

Biblia Gdańska (1881)

Lecz teraz, będąc uwolnieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie pożytek swój ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny.
Rzymian 6,22

Biblia Tysiąclecia

Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego - życie wieczne.
List do Rzymian 6,22

Biblia Jakuba Wujka

A teraz będąc wyzwoleni od grzechu, a zstawszy się niewolnikami Bogu, macie owoc wasz ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny.
List do Rzymian 6,22

Nowa Biblia Gdańska

Zaś teraz, uwolnieni od grzechu, a poddani Bogu, macie wasz owoc do uświęcenia, a w końcu życie wieczne.
List do Rzymian 6,22

Biblia Przekład Toruński

Lecz teraz, gdy zostaliście wyzwoleni od grzechu, zostaliście oddani w niewolę Bogu, mając swój pożytek w uświęceniu, a na końcu – życie wieczne.
List do Rzymian 6,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne.
List do Rzymian 6,22

American Standard Version

But now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto sanctification, and the end eternal life.
List do Rzymian 6,22

Clementine Vulgate

Nunc vero liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vestrum in santificationem, finem vero vitam æternam.
List do Rzymian 6,22

King James Version

But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.
List do Rzymian 6,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

νυνι δε ελευθερωθεντες απο της αμαρτιας δουλωθεντες δε τω θεω εχετε τον καρπον υμων εις αγιασμον το δε τελος ζωην αιωνιον
List do Rzymian 6,22

Young's Literal Translation

And now, having been freed from the sin, and having become servants to God, ye have your fruit -- to sanctification, and the end life age-during;
List do Rzymian 6,22

World English Bible

But now, being made free from sin, and having become servants of God, you have your fruit of sanctification, and the result of eternal life.
List do Rzymian 6,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić