„Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej, zapisał je w księdze i złożył ją przed Panem. Następnie odprawił Samuel wszystkich ludzi do domów.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Samuela 10,25

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 6,2

Biblia Warszawska

Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?
List św. Pawła do Rzymian 6,2

Biblia Brzeska

Nie daj tego Boże! Abowiem którzyśmy umarli grzechowi, jakoż dalej w nim żyć będziemy?
List św. Pawła do Rzymian 6,2

Biblia Gdańska (1632)

Nie daj tego Boże! albowiem którzyśmy umarli grzechowi, jakoż jeszcze w nim żyć będziemy?
Rzymian 6,2

Biblia Gdańska (1881)

Nie daj tego Boże! albowiem którzyśmy umarli grzechowi, jakoż jeszcze w nim żyć będziemy?
Rzymian 6,2

Biblia Tysiąclecia

Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?
List do Rzymian 6,2

Biblia Jakuba Wujka

Nie daj tego Boże! Abowiem którzyśmy umarli grzechowi, jakoż więcej w nim żyć będziemy?
List do Rzymian 6,2

Nowa Biblia Gdańska

Nie może być. My, którzy byliśmy umarłymi w grzechu, jakże jeszcze będziemy w nim pędzić życie?
List do Rzymian 6,2

Biblia Przekład Toruński

Z pewnością nie! Albowiem my, którzy umarliśmy dla grzechu, jak jeszcze w nim żyć będziemy?
List do Rzymian 6,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?
List do Rzymian 6,2

American Standard Version

God forbid. We who died to sin, how shall we any longer live therein?
List do Rzymian 6,2

Clementine Vulgate

Absit. Qui enim mortui sumus peccato, quomodo adhuc vivemus in illo ?
List do Rzymian 6,2

King James Version

God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?
List do Rzymian 6,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μη γενοιτο οιτινες απεθανομεν τη αμαρτια πως ετι ζησομεν εν αυτη
List do Rzymian 6,2

Young's Literal Translation

let it not be! we who died to the sin -- how shall we still live in it?
List do Rzymian 6,2

World English Bible

Certainly not! We who died to sin, how could we live in it any longer?
List do Rzymian 6,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić