„Dla tegom cię zostawił w Krecie, abyś do końca poprawił, czego nie dostawa i postanowił starsze po miastach, jakom ja tobie był przykazał.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Tytusa 1,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 6,19

Biblia Warszawska

Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu.
List św. Pawła do Rzymian 6,19

Biblia Brzeska

Ludzkimci obyczajem mówię dla mdłości ciała waszego. Abowiem jakoście stawili członki wasze sługami nieczystości i nieprawości ku wypełnieniu nieprawości, tak też i teraz stawcie członki wasze sługami sprawiedliwości ku świątobliwości.
List św. Pawła do Rzymian 6,19

Biblia Gdańska (1632)

Po ludzku mówię dla mdłości ciała waszego. Albowiem jakoście stawiali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku czynieniu nieprawości: tak teraz stawiajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu.
Rzymian 6,19

Biblia Gdańska (1881)

Po ludzku mówię dla mdłości ciała waszego. Albowiem jakoście stawiali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku czynieniu nieprawości: tak teraz stawiajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu.
Rzymian 6,19

Biblia Tysiąclecia

Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.
List do Rzymian 6,19

Biblia Jakuba Wujka

Po ludzku mówię, dla nieudolności ciała waszego. Abowiem jakoście wydawali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz wydawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu.
List do Rzymian 6,19

Nowa Biblia Gdańska

Po ludzku mówię, z powodu choroby waszej cielesnej natury. Bowiem jak postawiliście wasze członki dla bezprawia, jako służące zepsuciu i bezprawiu - tak teraz postawcie wasze członki jako służące sprawiedliwości dla uświęcenia.
List do Rzymian 6,19

Biblia Przekład Toruński

Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Tak jak bowiem postawiliście swoje członki w niewolę nieczystości i nieprawości, by czynić nieprawość, tak teraz postawcie swoje członki w niewolę sprawiedliwości ku uświęceniu.
List do Rzymian 6,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni.
List do Rzymian 6,19

American Standard Version

I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye presented your members [as] servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity, even so now present your members [as] servants to righteousness unto sanctification.
List do Rzymian 6,19

Clementine Vulgate

Humanum dico, propter infirmitatem carnis vestræ : sicut enim exhibuistis membra vestra servire immunditiæ, et iniquitati ad iniquitatem, ita nunc exhibete membra vestra servire justitiæ in santificationem.
List do Rzymian 6,19

King James Version

I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.
List do Rzymian 6,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ανθρωπινον λεγω δια την ασθενειαν της σαρκος υμων ωσπερ γαρ παρεστησατε τα μελη υμων δουλα τη ακαθαρσια και τη ανομια εις την ανομιαν ουτως νυν παραστησατε τα μελη υμων δουλα τη δικαιοσυνη εις αγιασμον
List do Rzymian 6,19

Young's Literal Translation

In the manner of men I speak, because of the weakness of your flesh, for even as ye did present your members servants to the uncleanness and to the lawlessness -- to the lawlessness, so now present your members servants to the righteousness -- to sanctification,
List do Rzymian 6,19

World English Bible

I speak in human terms because of the weakness of your flesh, for as you presented your members as servants to uncleanness and to wickedness upon wickedness, even so now present your members as servants to righteousness for sanctification.
List do Rzymian 6,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić