„I rozgniewali się pogani i przyszedł gniew twój i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługam twoim prorokom i świętym i bojącym się imienia twego, małym i wielkim, i abyś wytracił te, co popsowali ziemię.”

Biblia Jakuba Wujka: Apokalipsa św. Jana 11,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 6,18

Biblia Warszawska

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości,
List św. Pawła do Rzymian 6,18

Biblia Brzeska

A będąc wyswobodzeni od grzechu, zstaliście się sługami sprawiedliwości.
List św. Pawła do Rzymian 6,18

Biblia Gdańska (1632)

A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości.
Rzymian 6,18

Biblia Gdańska (1881)

A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości.
Rzymian 6,18

Biblia Tysiąclecia

a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości.
List do Rzymian 6,18

Biblia Jakuba Wujka

A będąc wyzwoleni od grzechu, niewolnikami zstaliście się sprawiedliwości.
List do Rzymian 6,18

Nowa Biblia Gdańska

Zaś kiedy zostaliście uwolnionymi od grzechu - zostaliście uczynieni sługami sprawiedliwości.
List do Rzymian 6,18

Biblia Przekład Toruński

A będąc uwolnieni od grzechu, zostaliście niewolnikami sprawiedliwości.
List do Rzymian 6,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.
List do Rzymian 6,18

American Standard Version

and being made free from sin, ye became servants of righteousness.
List do Rzymian 6,18

Clementine Vulgate

Liberati autem a peccato, servi facti estis justitiæ.
List do Rzymian 6,18

King James Version

Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.
List do Rzymian 6,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ελευθερωθεντες δε απο της αμαρτιας εδουλωθητε τη δικαιοσυνη
List do Rzymian 6,18

Young's Literal Translation

and having been freed from the sin, ye became servants to the righteousness.
List do Rzymian 6,18

World English Bible

Being made free from sin, you became servants of righteousness.
List do Rzymian 6,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić